BM CertificationJaunumi
Pāreja uz ISO/IEC 27001:2022

Pāreja uz ISO/IEC 27001:2022

2022. gada 9. augustā Starptautiskais akreditācijas forums ir publicējis dokumentu IAF MD 26:2022, kas nosaka prasības pārejai  uz ISO/IEC 27001:2022 akreditācijas un sertifikācijas iestādēm.

Pāreja uz ISO/IEC 27001:2022

Izmaiņas ISO/IEC 27001:2022

Saskaņā ar dokumentu būtiskās izmaiņas ISO/IEC 27001:2022 ir:

  • A pielikuma sasaiste ar ISO/IEC 27002:2022;
  • Pārskatīti 6.1.3. c) punkta komentāri;
  • Pārfrāzēts 6.1.3. punkts, lai novērstu neskaidrības;

Salīdzinot ar iepriekšējo standarta versiju, kontroļu skaits ISO/IEC 27002:2022 ir samazinājis no 114 kontrolēm, kas sadalītas 14 sadaļās uz 93 kontrolēm 4 sadaļās. 24 kontroles ir apvienotas un 58 kontroles ir atjaunotas.

Izmaiņas sertificētiem uzņēmumiem

Lai uzņēmumi varētu pāriet uz ISO/IEC 27001:2022 sertifikāciju ir jāveic sekojošās darbības:

  • Jāizvērtē, vai uzņēmums atbilst ISO/IEC 27001:2022 prasībām;
  • Jāpārskata paziņojums par piemērojamību;
  • Jāpārskata informācijas drošības risku mazināšanas plāns (ja nepiciešama);
  • Jāievieš jaunās kontroles;

Visiem sertificētiem klientiem jāpāriet uz ISO/IEC 27001:2022 36 mēnešu laikā no standarta publicēšanas datuma, provizoriski Oktobris 2025.

Prasības sertifikācijas iestādēm

Sertifikācijas iestādēm jābūt akreditācijām atbilstoši ISO/IEC 27001:2022 12 mēnešu laikā no standarta publicēšanas, ņemot vērā akreditācijas iestāžu iespējas.

Klientu pāreju uz jauno ISO/IEC 27001:2022 var organizēt:

  • Kārtējā auditā
  • Ārpuskārtas auditā

Papildus auditam tiek atvēlēta vismaz 0.5 dienas.

Esošajiem klientiem BM Certification sagatavos detalizētu informāciju par pāreju uz jauno ISO/IEC 27002:2022

Dokuments ir pieejams šeit:

https://iaf.nu/iaf_system/uploads/documents/IAF_MD_26_Transition_requirements_for_ISOIEC_27001-2022_09082022.pdf

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!

Autors
bmc_author_img
Māris Zamovskis
Pārvaldības sistēmu sertifikācijas departamenta vadītājs