BM CertificationJaunumi
ISO 22000 vai FSSC 22000, kura ir vispiemērotākā Jūsu uzņēmumam?

ISO 22000 vai FSSC 22000, kura ir vispiemērotākā Jūsu uzņēmumam?

ISO 22000 un FSSC 22000 abi ir starptautiski standarti un abi ir izveidoti, lai nodrošinātu drošas pārtikas pārvaldības sistēmu (FSMS- Food Safety management system).

Abas shēmas pēc savas būtības ir ļoti līdzīgas, jo abas spēlē noteicošu lomu drošas un kvalitatīvas pārtikas nodrošināšanā. Un jau sākotnēji nepieciešams minēt, ka FSSC pamats 80% ir ISO 22000.

ISO 22000 vai FSSC 22000, kura ir vispiemērotākā Jūsu uzņēmumam?

ISO 22000 ir pārtikas nekaitīguma pārvaldības sistēma, ko pārtikas rūpniecībā izmanto visos piegādes ķēdes posmos. Sistēma nodrošina pamatu vadības sistēmai, kas darbojas uz ISO 9001 sistēmas pamata. ISO 22000 lielāks uzsvars ir tieši uz vadības sistēmām, kas ietver vadlīnijas un procedūras. Standarts arī paredz priekšnoteikumu programmas PRP (prerequisite programmes) sarakstu ar īstenojamām darbībām, taču nenorāda kādā veidā tās jāīsteno. Jāņem arī vērā, ka ISO 22000 standarts tiek ieviests kopā ar kādu citu ISO standartu tehnisko prasību ievērošanai vai citiem labas ražošanas prakses standartiem (GMP – Good Manufacturing Practises standards), lai tiktu nodrošināta minimālo GMP prasību ievērošana.

FSSC 22000 standarts sastāv no ISO 22000 un neatkarīgiem standartiem, piemēram, attiecīgajiem, tehniskajiem standartiem un papildu prasībām, ko paredz FSSC. Primārais standarts, ko izmanto, lai iegūtu FSSC 22000 sertifikāciju, ir ISO 22000 kopā ar kādu no tālāk norādītajiem ISO tehniskajiem standartiem atkarībā no nozares:

 • ISO/TS 22002-1:2009, Pārtikas ražošana
 • ISO/TS 22002-2:2013, Ēdināšana
 • ISO/TS 22002-3:2011, Lauksaimniecība
 • ISO/TS 22002-4:2013, Pārtikas iepakojuma ražošana
 • ISO/TS 22002-6:2016, Lopbarības un dzīvnieku barības ražošana
 • PAS 221:2013, Mazumtirdzniecība/lielveikali
 • NEN/NTA 8059:2016, Transports un uzglabāšana (ISO 22002-5).

FSSC 22000 paredz arī citu papildus prasību ievērošanu atbilstoši klientu pieprasījumam, valstī noteiktajiem tiesību aktiem un saistošajiem noteikumiem:

 1. Pakalpojumu pārvaldīšana
 2. Produkta marķēšana
 3. Pārtikas aizsardzība — draudu novērtējums
 4. Pārtikas krāpšanas mazināšana
 5. Logotipa lietošana
 6. Alergēnu pārvaldība (pārtikas ķēdes C, E, FI, G, I un K kategorijas)
 7. Vides uzraudzības pārtikas aprites C, I un K kategorijas)
 8. Produktu sastāvs (pārtikas ķēdes D kategorija)
 9. Transports un piegāde

Bet kas tad ir tas, kas šīs shēmas atšķir un kā saprast, kura būs īstā tieši Jūsu uzņēmumam?

Viena no galvenajām atšķirībām starp abiem sertifikātiem ir tāda, ka FSSC 22000 shēmu atšķirībā no ISO standarta atzīst GFSI (Global Food Safety Initiative). GFSI atzīšana sniedz pārliecību, ka shēma atbilst augstākajiem pasaules standartiem un tas savukārt sniedz plašākas iespējas pārtikas rūpniecības uzņēmumam piedāvāt savu produkciju starptautiski.

FSSC 22000 shēmā ISO 22000 tiek izmantos vadības sistēmas prasību ievērošanai, taču FSSC 22000 ietver papildus prasības tostarp detalizētāku priekšnosacījumu programmu (PRP- Pre-Requisite Program), vai citas procedūras, kas kontrolē un uzrauga darbības procesus pārtikas apstrādes rūpnīcā ar mērķi ievērot specifiskās FSSC prasības un nodrošināt sistēmas konsekvenci, integritāti un pārvaldību.

Klienti, sadarbības partneri, Eiropas un pasaules tirgus pieprasa, lai uzņēmums būtu ieviesis tādu standartu, ko atzīst GFSI, līdz ar to FSSC 22000 attiecībā pret ISO 22000 ir priekšroka.

Visbiežāk FSSC 22000 ir nākamais solis tiem uzņēmumiem, kuriem jau ir ISO 22000 sertifikāts, un kuri plāno paplašināt savas iespējas iegūstot starptautisku atzinību pārtikas nekaitīgumam vai to pieprasa kāds no esošajiem vai topošajiem sadarbības partneriem.

Abi standarti ir ar 3 gadu cikliskumu – 1 – Sertifikācija, 2/3 uzraudzība, 4 – Pārsertifikācija.

! Ieteikums – Ja plānojat sadarboties ar starptautiskiem uzņēmumiem Latvijā (Lidl, IKEA, RIMI, Maxima u.c.) vai tuvākajā laikā piedāvāt savu produkciju Eiropā vai ārpus tās – iesakām uzņēmumā ieviest FSSC 22000.

Jāsaprot, ka abi šie standarti nodrošina pārtikas nekaitīgumu un to, ka pārtikas kvalitāte nekādā veidā netiek apdraudēta.

Aicinām sazināties ar mums, ja vēlaties uzzināt vairāk par ISO 22000 un FSSC 22000 un to kura no shēmām ir vispiemērotākā jūsu uzņēmumam.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!