BM Certification
Ilgtspējīga attīstība

Ilgtspējīga attīstība

Gandrīz katra organizācija ar laiku nonāk līdz secinājumam, ka klimata nekaitīgums ir uztverams kā vērtība. Organizācijas darbinieku rīcība, uzskati, viedokļi un attieksme var ietekmēt, kā klimata nekaitīgums tiek uztverts visā organizācijā. Tāpēc organizācijai ir būtiski veicināt klimata nekaitīguma principus savas organizācijas procesos, ražošanā un citās ikdienas darbībās. Sertifikācija var būt lielisks instruments, kā ieviest klimata drošības principus organizācijā un sekot līdzi to sniegtajiem rezultātiem. 
Produkta dzīves cikla novērtējums
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Kontaktpersona

Vai uzņēmums jau ir sertificēts vai ir bijis sertificēts?

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Vai Jūsu uzņēmuma darbība ir saistīta ar pakalpojuma sniegšanu vai produkta nogādāšanu/ apkalpošanu klienta teritorijā?

Cik uzņēmumam ir atrašanās vietas (teritorijas, adreses)?

Uzņēmuma kopējais darbinieku skaits

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!