BM CertificationJaunumi
Ilgtspējība banānu nozarē – Rainforest Alliance banānu programma

Ilgtspējība banānu nozarē – Rainforest Alliance banānu programma

Rainforest Alliance Certified programma ir lielākā banānu sertifikācijas programma pasaulē. Tā sadarbojas ar plantācijām un uzņēmumiem banānu piegādes ķēdē, lai banānu nozari veidotu ilgtspējīgāku. 2018. gadā Rainforest Alliance sertifikācijas programma iekļāva gandrīz 2’200 banānu audzētāju un 160 000 strādnieku, kuri strādā banānu nozarē. Kopā viņi saražoja aptuveni 8,4 milj. tonnu Rainforest Alliance sertificētu banānu.

Banānu ieguve no Rainforest Alliance sertificētām fermām nodrošina uzņēmējdarbības priekšrocības, tostarp palīdz samazināt riskus, veicina ilgtspējīgas piegādes ķēdes un ievēro ilgtspējības saistības.

Savas gandrīz 30 gadu pastāvēšanas laikā Rainforest Alliance banānu programma ir nesusi daudzus ar ilgtspējību saistītus uzlabojumus. Kā piemērus var minēt plantāciju strādnieku darba apstākļu uzlabošanu un toksisko agroķimikāliju izmantošanas samazināšanu.

Kāpēc sertificēties pēc Rainforest Alliance standarta?

Izvēloties Rainforest Alliance sertifikāciju, tiks:

  • realizēta ilgtspējīga biznesa prakse;
  • sasniegti pierādījumi par uzņēmuma ilgtspējas praksi saviem klientiem;
  • produkta galapatērētājs tiks informēts par Jūsu apņemšanos izmantot tikai atbildīgi iegūtas vai audzētas izejvielas produktu ražošanā;
  • uzlaboti zemnieku darba apstākļi un nodrošināta labāka vide un apstākļi viņu bērniem;
  • uzlabota Jūsu uzņēmuma reputācija;
  • saņemts sertifikāts, kā apliecinājums Jūsu uzņēmuma ilgtspējai un sociāli atbildīgiem risinājumiem un biznesa praksei.

 

BM Certification, sadarbībā ar CERES veic auditus un sertificē banānus, kakao, kafijas, tējas un lazdu riekstu piegādes ķēdes – atbildīgi iepirktu produktu izsekojamību uzņēmumos.

Lūdzu sazinaties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Ilgtspējība banānu nozarē – Rainforest Alliance banānu programma
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!