BM CertificationJaunumi
Iestājoties par ilgtspējību

Iestājoties par ilgtspējību

Klimata pārmaiņas ir nopietns drauds Eiropai un visai pasaulei. Virzība uz ilgtspējīgāku nākotni, Eiropas zaļais kurss (ang. European Green Deal), ietver sevī ļoti ambiciozus mērķus. Ilgtermiņā – nulles siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz 2050. gadam, ar atskaites punktu 2030. gadā (EU 2030 mērķi), kad emisijas ir jāsamazina par 55% attiecībā pret 1990. gada emisiju līmeni.

Iestājoties par ilgtspējību

Šīs darbības skars ikkatru no mums, taču ir tādas nozares, kuras šīs izmaiņas skars visvairāk un iespējams, skar jau šodien.

Viena no tādām nozarēm ir transporta nozare. Eiropas komisija lielu uzsvaru liek uz jaunu autoparku, jo mērķis 2035. gadam ir nulles siltumnīcefekta gāzu emisijas tieši no jaunajiem auto. Attiecībā uz pārējiem transportlīdzekļiem līdz 2030. gadam vieglajiem automobiļiem jāsamazina izmešu daudzums par 55%, savukārt, furgoniem par 50%. Turklāt no 2026. gada uz autotransportu attieksies emisijas kvotu tirdzniecība, nosakot cenu piesārņojumam, stimulējot tīrākas degvielas izmantošanu. Ilgtspējīgākas degvielas izmantošana attieksies arī uz avionozari. Lidmašīnas nevarēs pamest Eiropas Savienības lidostas, ja tās nebūs uzpildītas ar ilgtspējīgu degvielu. Viena no Eiropas Savienībā, un arī pasaulē atzītajām sertifikācijas shēmām, ilgtspējīgas avio degvielas sertifikācijai ir ISCC CORSIA un ISCC CORSIA PLUS, savukārt, auto biodegvielai sertifikācija atbilstoši ISCC EU vai ISCC Plus prasībām (atkarībā no uzņēmējdarbības aptveres). ISCC sertifikācijas shēmas ir pasaules atzītas un paredz izsekojamību visā piegādes posmā no saimniecības līdz gala produktam. ISCC sertifikācija atbilst RED II (Renewable energy directive) direktīvas prasībām.

Vēl viena nozare, kurai tiks pievērsta īpaša vērība ir būvniecība. Sākot ar vecāku ēku energoefektivitātes paaugstināšanu siltinot mājas, līdz pat padziļinātiem aprēķiniem par jauno būvju, būvmateriālu un pakalpojumu ietekmes uz vidi izvērtēšanu. Enerģijas patēriņa/ Energoefektivitātes izvērtēšanu un uzlabojumu īstenošanu jau tagad saskaņā ar Energoefektivitātes likuma prasībām pieprasa lielajiem uzņēmumiem un lielajiem  elektroenerģijas patērētājiem.  Ar katru gadu pieaugot energoresursu cenām arvien vairāk uzņēmumi saskata ISO 50001 sistēmas ieviešanas priekšrocības, tā ir uz mērījumiem balstīta sertifikācijas shēma, kas ilgtermiņā ļauj ietaupīt līdzekļus un nepārtraukti izvērtē iespējas vēl vairāk optimizēt energoresursu patēriņu. Iepriekš pieminētās ietekmes uz vidi izvērtēšanā jau tagad tiek pieprasīta vides produktu deklarācija, jeb EPD (Environmental Product Declaration), kas ir uz aprēķiniem balstīts instruments ilgtspējības atbilstības informācijas sniegšanai. Lai sagatavotu EPD ir jāveic produkta dzīves cikla novērtējums, saukts arī par LCA (Life cycle assessment), kas, savukārt, ir sistemātiska produktu vai pakalpojumu ietekmes uz vidi analīze visa produkta dzīves cikla laikā sākot ar resursu ieguvi, beidzot ar atkritumu apsaimniekošanu. No 2022. gada uzņēmums BM Certification piedāvā saviem klientiem gan produkta dzīves cikla novērtēšanu (LCA), gan Produkta EPD izstrādi un konsultācijas.

Rakstu sagatavojot izmantots:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!