BM CertificationJaunumi
Enerģētikas uzņēmuma Gren grupas uzņēmumi Jelgavā un Rīgā pirmie Latvijā sertificēti atbilstoši SURE verifikācijas shēmai

Enerģētikas uzņēmuma Gren grupas uzņēmumi Jelgavā un Rīgā pirmie Latvijā sertificēti atbilstoši SURE verifikācijas shēmai

Gada izskaņā katlumājas visā Latvijā bija neapskaužamā situācijā, jo saskārās ar situāciju, kas paredz, ka ar 2023. gada sākumu šķeldai, kas tiek lietota kurināšanai, ir jābūt ilgtspējīgi iegūtai, taču nacionālie normatīvie akti – Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 686., kas šīs izmaiņas paredz, tika izdoti tikai novembrī.

Enerģētikas uzņēmuma Gren grupas uzņēmumi Jelgavā un Rīgā pirmie Latvijā sertificēti atbilstoši SURE verifikācijas shēmai

MK noteikumi nosaka prasības konkrēta veida degvielai un kurināmajam, kā arī no meža biomasas ražotai elektroenerģijai  ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijus un specifiskos kritērijus elektroenerģijai, kā arī mehānismu to ieviešanas un ievērošanas uzraudzībai un pārbaudei attiecībā uz atbilstību prasībām.

MK noteikumos noteikto prasību ievērošana attiecas uz ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, ja to izmanto elektroenerģijas, siltumenerģijas, dzesēšanai vai saldēšanai nepieciešamās enerģijas ražošanas iekārtās, vai degvielu ražošanas iekārtās, kuru kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda ir 20 megavati (MW) vai lielāka cietā biomasas kurināmā gadījumā vai 2 MW vai lielāka gāzveida biomasas kurināmā gadījumā.

Atbilstība Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām iesaistītajiem uzņēmumiem ir jāpamato ilgtspēja visā piegādes ķēdes posmā – no izejvielu ieguves līdz pat biodegvielai, bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam, biomasas degvielai, biomasas kurināmajam.

Katlumājas gada izskaņā bija izvēles priekšā – gaidīt nacionālo sistēmas ietvaru kurināmā ilgtspējīgas iegūšanas atzīšanai, izstrādāt pašiem savu shēmu vai arī izvēlēties kādu no brīvprātīgām shēmām, kurām jau ir izstrādāts ietvars, skaidrs rīcības plāns, kā arī tās ir starptautiski atzītas un atbilst ES Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādātās redakcijas (RED II) prasībām.

Mūsu klients – GREN grupas uzņēmumi SIA Gren Latvija, kas strādā Jelgavā, un SIA Gren Rīga – izvēlējās rīkoties nenovilcinot procesu, un izvēlējās ieviest brīvprātīgo verifikācijas shēmu – SURE  (ang. SUstainable REsources Verification Scheme). SURE sertifikāti apliecina, ka SIA Gren Latvija un SIA Gren Rīga enerģijas ražotnēs izmantotā šķelda ir ilgtspējīgi iegūta.

“Izvēlējāmies SURE brīvprātīgo shēmu, gan vadoties no vairāku nozares ekspertu ieteikumiem, gan tādēļ, ka SURE ir Eiropas Komisijas apstiprināta, pēc nozares labākajiem standartiem izstrādāta un pēc skaidriem kritērijiem neatkarīgi auditēta shēma, kas mums sniedz lielāku drošības sajūtu biznesa risku pārvaldībā. Pārejas periodā mēs paralēli esam ieviesuši un uzturam arī savu komersanta shēmu, jo ne visi šķeldas piegādātāji tik īsā laikā spēja pielāgoties un sertificēties atbilstoši SURE prasībām. Tomēr jau šobrīd esam skaidri nodefinējuši prasību piegādātājiem pēc pārejas laika nodrošināt sertificētas ilgtspējīgas biomasas piegādes, ” tā izvēli par labu SURE skaidro Gren integrētās vadības sistēmas vadītāja Marija Slaidiņa.

Gren pārstāve arī skaidro ar kādiem izaicinājumiem nācās saskarties ieviešot jauno sistēmu: “Mēs esam enerģētikas uzņēmums un mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt saviem klientiem drošu un cenas ziņā konkurētspējīgu siltumapgādes pakalpojumu. Meža nozares sertifikācijas shēmas un to specifiskās prasības mums līdz šim bija maz zināmas un bija nepieciešams papildus laiks, lai ar tām iepazītos. Sākot strādāt pie SURE verificēšanas sistēmas ieviešanas uzņēmumā, vispirms izvērtējām mūsu esošos procesus, IT risinājumus un nepieciešamos papildinājumus. Tad izstrādājām masas bilances uzskaites sistēmu un ilgtspējīgā produkta aprites pārvaldības procedūru, kā arī papildinājām esošos risku novērtējumus un citus organizācijas procesus. Tā kā Gren uzņēmumos jau ilgus gadus ir sertificēta integrētā pārvaldības sistēma, tad sagatavošanās process SURE verificēšanas sistēmai bija salīdzinoši vienkāršāks,”- tā Marija Slaidiņa.

Uzņēmums BM Certification, izprotot apjukumu tirgū, gada sākumā rīkoja bezmaksas semināru meža un lauksaimniecības biomasas ražotājiem, uzpircējiem (pirmajiem savākšanas punktiem), tirgotājiem un katlumājām, kas izmanto biomasu, kurā stāstīja par jaunajām Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 686 prasībām kā arī SURE verifikācijas shēmu. Mums ir liels prieks, ka vairāki uzņēmumi ir uzsākuši sertifikācijas procesu un jau nākamajā apkures sezonā būs gatavi piedāvāt klientiem pakalpojumus ar sertificētu, ilgtspējīgi iegūtu biomasu. Novēlam arī mūsu klientam SIA „Gren Latvija” un SIA „Gren Rīga”   veiksmi un panākumus piedāvājot saviem klientiem drošu un cenas ziņā konkurētspējīgu siltumapgādes pakalpojumu.

 

Foto: BM Certification Biznesa attīstības vadītāja Sanita Berķe (vidū), Gren Integrētās vadības sistēmas vadītāja Marija Slaidiņa (no labās) un Gren Energoresursu vadītājs Mārtiņš Priževoits.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!

Autors
Kristīne Višņauska
Mārketinga vadītāja