BM CertificationJaunumi
Dzīves cikla novērtējuma (LCA) būtiskākie ieguvumi mūsdienu uzņēmējdarbības apstākļos

Dzīves cikla novērtējuma (LCA) būtiskākie ieguvumi mūsdienu uzņēmējdarbības apstākļos

Laikmetā, kurā dominē ilgtspēja un vides apziņa, dzīves cikla novērtējums (Life Cycle Assessment – LCA) ir ļoti svarīgs instruments mūsdienu uzņēmumiem. LCA piedāvā padziļinātu analīzi par ietekmi uz vidi, kas saistīta ar katru produkta dzīves cikla posmu, sākot ar izejvielu ieguvi,  produkta lietošanu un beidzot ar tā nolietošanu.

Dzīves cikla novērtējuma (LCA) būtiskākie ieguvumi mūsdienu uzņēmējdarbības apstākļos

Šis visaptverošais skatījums uz ietekmi uz vidi sniedz uzņēmumiem visaptverošu pārskatu par tādām jomām kā resursu izsīkšana, oglekļa ”pēdas” nospiedums, ūdens resursu izmantošanu un atkritumu rašanās. Šāda detalizēta analīze ļauj uzlabot produktu dizainu un pilnveidot izstrādājumus. Uzņēmumi var precīzi noteikt un pilnveidot jomas ar būtisku ietekmi uz vidi, izmantot ilgtspējīgus materiālus un pielāgot ražošanas metodes, lai radītu videi draudzīgus un rentablus produktus.

LCA visaptverošā pieeja nodrošina uzņēmumiem arī taustāmas konkurences priekšrocības. Patērētāji kļūst aizvien apzinīgāki attiecībā uz vidi, produkts, kas balstās uz padziļinātu LCA, var padarīt zīmolu atšķirīgu, veicinot noturīgu uzticēšanos un lojalitāti zīmolam. Turklāt šie novērtējumi bieži atklāj darbības neefektivitāti, piemēram, pārmērīgu resursu izmantošanu vai atkritumu ražošanu. Šo neefektivitātes trūkumu novēršana var ievērojami samazināt ražošanas izmaksas.

Vēl viens būtisks LCA aspekts ir tā loma atbilstības un risku pārvaldībā. Tā kā visā pasaulē tiek pastiprināti vides aizsardzības noteikumi, LCA piedāvā uzņēmumiem skaidru prizmu, lai vizualizētu iespējamos atbilstības riskus, ļaujot tiem proaktīvi risināt šīs problēmas. Šī proaktīvā pieeja var būt noderīga, lai izvairītos no juridiskiem sarežģījumiem un reputācijas apdraudējuma.

Izmantojot detalizētus LCA datus, uzņēmumi var pieņemt pamatotākus lēmumus. Šī uz datiem balstītā pieeja nodrošina, ka resursi tiek efektīvi novirzīti tām jomām, kas sola būtiskākos vides un izmaksu ietaupījumus. Turklāt LCA datu kvantitatīvais raksturojums ļauj nodrošināt pārredzamu paziņošanu ieinteresētajām personām, kas palielina uzņēmuma uzticamību un stiprina tā apņemšanos ievērot ilgtspēju.

LCA veicina arī uzņēmumu virzību uz aprites ekonomikas ideāliem. Identificējot materiālu pārstrādes, atkārtotas izmantošanas vai atkārtotas izmantošanas iespējas, var samazināt atkarību no ierobežotiem resursiem. No mārketinga stratēģiskā viedokļa produkti, kas izstrādāti, izmantojot LCA secinājumus, var tikt pozicionēti kā ilgtspējīgi. Tādējādi zīmols tiek labvēlīgi pozicionēts arvien pieaugošajā videi draudzīgo patērētāju demogrāfiskajā grupā, potenciāli paverot jaunus tirgus segmentus.

Dzīves cikla novērtējuma ieviešana nav tikai noteikta rīka apgūšana, tā ir apņemšanās īstenot progresīvu pieeju, kas atbilst pasaules ilgtspējības prasībām. Uzņēmumi, kas īsteno LCA, ne tikai atbalsta vides resursu apsaimniekošanu, bet arī nodrošina sev ilgstošus panākumus konkurences apstākļos. LCA izpratne un integrēšana uzņēmējdarbības stratēģijā ir saprātīgs ieguldījums, kas nodrošina atbildību vides jomā, darbības izcilību un ilgtspējīgas konkurences priekšrocības.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!

Autors
Dr. Ing. Kaspars Zudrags
Vadošais auditors/Tehniskais eksperts