BM CertificationJaunumi
Atmežošanas regula (EUDR). EU pieņem jaunus noteikumus, kas ierobežo atmežošanu.

Atmežošanas regula (EUDR). EU pieņem jaunus noteikumus, kas ierobežo atmežošanu.

Eiropas Savienība ir pieņēmusi jaunu regulējumu, lai ierobežotu ES tirgus negatīvo ietekmi uz globālo mežu izciršanu un mežu degradāciju visā pasaulē.
Vienlaikus tās mērķis ir aizsargāt pamatiedzīvotāju kopienu tiesības. Šī regula, kas pazīstama kā ES Atmežošanas regula (EUDR), nosaka rūpīgu uzticamības pārbaudi uzņēmumiem, kas laiž ES tirgū preces, kas saistītas ar atmežošanu un mežu degradāciju. Starp šīm precēm nosauktas : liellopu gaļa, kakao, kafija,  palmu eļļa, gumija, soja un koksne.

Atmežošanas regula (EUDR). EU pieņem jaunus noteikumus, kas ierobežo atmežošanu.

Saskaņā ar EUDR noteiktajām septiņām precēm un ar tām saistītajiem produktiem jāatbilst prasībai par to, ka tās nedrīkst būt saistītas ar atmežošanu un mežu degradāciju, lai tās varētu pārdot ES tirgū vai eksportēt no ES.

Uzņēmējiem un tirgotājiem, kuri vēlas laist ES tirgū vai eksportēt no ES šos produktus, ir jāievieš likumības pārbaužu sistēma, veicot risku izvērtēšanu un jāiegūst zemes gabalu ģeogrāfiskās atrašanās vietas koordinātes (ģeogrāfiskais platums un garums), kur tika ražotas vai iegūtas attiecīgās preces, kā arī ražošanas datumi vai laika diapazons.  Preces atmuitošanai uzņēmējiem kopā ar muitas deklarāciju būs jāiesniedz likumības pārbaužu deklarācija,  šīs informācijas ievadei un uzglabāšanai tiks izveidota valsts institūciju kontrolēta centralizēta informatīva sistēma.

EUDR neattiecas uz precēm, kas ražotas pirms regulas ieviešanas (izņemot koksnes produktus uz kuriem attiecas EUTR prasības), vai izstrādājumiem, kas pilnībā izgatavoti no materiāla, kas ir beidzis savu produkta dzīves ciklu un citādi būtu izmests kā atkritumi.

Iekļautās preces Atvasinātu produktu piemēri
Liellopi Āda, gaļa
Kakao Kakao sviests, šokolāde
Kafija Kafija, Kafijas aizstājēji, kas satur kafiju
Eļļas palma Palmu rieksti, palmu eļļas atvasinājumi, glicerīns
Gumija Pneimatiskās riepas un kameras, Apģērbs izgatavots no vulkanizētas gumijas
Soja Sojas pupiņas, sojas pupu milti un eļļa
Koksne Kurināmā koksne, Mēbeles, Mucas, Celuloze un papīrs, Iespiestas grāmatas

 

Likumības pārbaudes process 

Pirms attiecīgo produktu ieviešanas ES tirgū vai to eksportēšanas uzņēmējiem un tirgotājiem, ir jāiesniedz kompetentajai iestādei likumības pārbaudes deklarācija. Šīs prasības mērķis ir garantēt, ka preces, ko ieved ES tirgū, nav iegūtas no zemēm vai teritorijām, kurās kopš 2020. gada 31. decembra ir notikusi meža degradācija vai atmežošana.

Lai ievērotu šo regulu, uzņēmējiem un tirgotājiem,  ir :

  • Jāapkopo detalizēta informācija, kas pierāda, ka produkti atbilst EUDR;
  • Jāveic riska novērtējums attiecībā uz katru produktu, lai noskaidrotu iespējamo risku neatbilstībai EUDR prasībām;
  • Jāmazina riski, veicot neatkarīgus apsekojumus/auditus, vācot papildus dokumentāciju vai sadarbojoties ar piegādātājiem.

Uzņēmējiem un tirgotājiem ir jāveic visaptverošs riska novērtējums, kurā ņemts vērā, vai preces ir ražotas saskaņā ar piemērojamiem vietējiem tiesību aktiem, vienlaikus nepārprotami ievērojot pamatiedzīvotāju brīvas piekrišanas principu.

Viens no nesenajiem sasniegumiem regulējumā ir saistīts ar Eiropas Komisijas iniciatīvu izveidot centralizētus riska novērtējumus jeb “valsts etalonus”. Šī salīdzinošās novērtēšanas sistēma klasificēs valstis zema, standarta vai augsta riska kategorijās, kas palīdzēs attiecīgi preces vai produktus klasificēt kā zema, standarta vai augsta riska saistībā ar mežu atmežošanu.

Operatori, kas iepērk preces no valstīm, kuras Eiropas Komisija ir atzinusi par “zema riska” valstīm, varēs izmantot vienkāršotu uzticamības pārbaudes procesu. Tas nozīmē, ka tie tiks atbrīvoti no uzticamības pārbaudes otrā un trešā posma, proti, riska novērtēšanas un riska mazināšanas, veikšanas. Tomēr operatoriem joprojām būs pienākums veikt sākotnējo uzticamības pārbaudi, kas ietver informācijas vākšanu par viņu piegādes ķēdēm. Tas ietver ģeogrāfiskās lokalizācijas datu iegūšanu, kas attiecas uz meža vai lauksaimniecības ražošanas apgabaliem.

BM Certification jau vairākus gadus kā ir atzīta par Monitorējošo organizāciju, kas  ir pilnvarota sniegt pakalpojumus saskaņā ar Eiropas Savienības Koksnes regulu (EUTR).
Izmantojot mūsu plašo pieredzi un iegūtās zināšanas, mēs esam labi sagatavoti, lai palīdzētu jums izpildīt arī EUDR prasības.
Aicinām jūs sazināties ar vietējo BM Certification biroju, lai uzzinātu vairāk.

Avots: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0109_LV.html

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!