BM CertificationJaunumi
Apstiprinātās brīvprātīgās shēmas saskaņā ar SURE-EU verifikācijas shēmu

Apstiprinātās brīvprātīgās shēmas saskaņā ar SURE-EU verifikācijas shēmu

SURE-EU verifikācijas shēma ir atzīta saskaņā ar Eiropas Savienības Atjaunojamās enerģijas direktīvu (RED II), kurai ir izšķiroša nozīme bioenerģijas ražošanā izmantotās biomasas un citu atjaunojamo enerģijas avotu ilgtspējas nodrošināšanā.

Apstiprinātās brīvprātīgās shēmas saskaņā ar SURE-EU verifikācijas shēmu

SURE-EU verifikācija nosaka stingrus kritērijus un standartus, lai pārbaudītu, vai biomasas izejvielas atbilst ilgtspējības un vides kritērijiem, veicinot atbildīgu izejvielu ieguves un ražošanas praksi bioenerģijas nozarē. Apliecinot šo resursu ilgtspēju, sistēma veicina ES apņemšanos samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un sekmēt pāreju uz zaļāku un ilgtspējīgāku enerģētikas nākotni.

Bioenerģijas ilgtspēja ir jāpamato visā piegādes ķēdes posmā – no izejvielu ieguves līdz pat biodegvielai, bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam, biomasas degvielai, biomasas kurināmajam.

SURE-EU shēma neatzīst PEFC un FSC shēmas, taču atzīst virkni citas brīvprātīgās sertifikācijas shēmas, kas tāpat kā SURE-EU ir atzītas saskaņā ar ar Eiropas Savienības Atjaunojamās enerģijas direktīvu (RED II).

Apstiprinātās brīvprātīgās shēmas un nacionālās sertifikācijas shēmas:

 • Biomass Biofuels voluntary scheme (2BSvs)
 • Better Biomass
 • Bonsucro EU
 • International Sustainability and Carbon Certification (ISCC EU)
 • KZR INiG system
 • REDcert
 • Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme (Red Tractor)
 • Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED (RSB EU RED)
 • Round Table on Responsible Soy EU RED (RTRS EU RED)
 • Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops (SQC)
 • Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)
 • Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)
 • Sustainable Resources (SURE) voluntary scheme
 • Sustainable Biomass Program (SBP)
 • Austrian Agricultural Certification Scheme (AACS)

Lūdzu sazinaties ar mums, ja plānojat ieviest SURE-EU brīvprātīgo verifikācijas shēmu savā uzņēmumā.

Avots: https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!