BM CertificationJaunumi
Sertificētas ilgtspējīgas palmu eļļas patēriņš pasaulē

Sertificētas ilgtspējīgas palmu eļļas patēriņš pasaulē

Sertificētas ilgtspējīgas palmu eļļas patēriņš pasaulē

Palmu eļļa ir pasaulē visplašāk izmantotā augu eļļa. Tai ir daudzveidīgs pielietojums un ievērojams potenciāls apmierināt pieaugošo Eiropas un pasaules pieprasījumu pēc pārtikas eļļām. Pasaules palmu eļļas tirgus vērtība 2021. gadā bija 62,7 miljardi eiro, un sagaidāms, ka no 2022. līdz 2030. gadam tā pieaugs ar salikto gada pieauguma tempu 5,1%. Pasaulē vadošie palmu eļļas patēriņa reģioni (dilstošā secībā) ir Indonēzija, Indija, ES-27, Ķīna un Malaizija. No 2020. līdz 2021. gadam palmu eļļas izmantošana pasaulē palielinājusies par 2%.

8-0249-20-100-00
Check our progress at www.rspo.org/members/11713

Eiropas loma ilgtspējīgas palmu eļļas izmantošanā

Augošais palmu eļļas tirgus sniedz ekonomiskas priekšrocības visiem piegādes ķēdē iesaistītajiem dalībniekiem, taču pastāv arī negatīvi aspekti. Ja palmu eļļas ieguve netiek pārvaldīta ilgtspējīgi, pieprasījuma izraisītam palmu eļļas ieguves pieaugumam var būt ievērojama negatīva ietekme uz vidi un sociālām problēmām, tostarp atmežošanu, kūdrāju pārveidošanu, kā arī zemnieku un viņu strādnieku nelabvēlīgajiem darba un dzīves apstākļiem. Pārejai uz ilgtspējīgi iegūtas palmu eļļas izmantošanu ir būtiska pozitīva ietekme uz šiem faktoriem. Uzņēmumi, kas darbojas Eiropā, ir lielā mērā atbildīgi par ilgtspējīgi iegūtas palmu eļļas izmantošanas panākumiem, ko atspoguļo divi galvenie statistikas dati.

Pirmkārt, Eiropa ir pasaules līdere sertificētas ilgtspējīgas palmu eļļas izmantošanā un veido 45% no kopējā pasaules sertificētas ilgtspējīgas palmu eļļas patēriņa.

Otrkārt, sertificētas ilgtspējīgas palmu eļļas un palmu kauliņu eļļas izmantošana ir kļuvusi par ierastu praksi Eiropā, ko pierāda sertificētas ilgtspējīgas palmu eļļas un palmu kauliņu eļļas importa daļa attiecībā pret kopējo palmu eļļas un palmu kauliņu eļļas importu.

Dati liecina, ka no Eiropā izmantotajajiem eļļas produktiem vislielākais ir palmu eļļas patēriņš (93% no kopējā importa ir sertificēti kā ilgtspējīgi), kam seko palmu kauliņu eļļa (62%) un palmu kauliņu izspaidas (5%).

Ja apsverat iespēju iegūt RSPO sertifikāciju, lūdzu, sazinieties ar mums.

BM Certification nodrošina RSPO piegādes ķēdes sertifikācijas pakalpojumus (akreditācijas numurs ASI-ACC-098).

Avots: The report, ‘Sustainable Palm Oil: Europe’s business – fact, analysis and actions to leverage impact’: https://www.rspo.org/library/lib_files/preview/1908

 

 

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!

Autors
Silva Šēnhofa
RSPO Certification Manager Deputy