BM CertificationJaunumi
Rīkojums par kokmateriālu tirdzniecību Šveicē — Holzhandelsverordnung (HHV)

Rīkojums par kokmateriālu tirdzniecību Šveicē — Holzhandelsverordnung (HHV)

Rīkojums par kokmateriālu tirdzniecību Šveicē — Holzhandelsverordnung (HHV)

No 2022. gada 1. janvāra Šveicē stājas spēkā jaunais Koksnes tirdzniecības regulējumsHolzhandelsverordnung (HHV) un pārskatītais Vides aizsardzības likums (USG), kas nodrošina, ka nelikumīgi nocirsti kokmateriāli un koksnes izstrādājumi nenonāk Šveices tirgū. Tas nozīmē, ka visiem koksnes produktu  tirdzniecības uzņēmumiem ir pienākums profesionāli un rūpīgi ievērot noteikumus, lai samazinātu nelikumīgas mežizstrādes risku.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta uzņēmumiem, kas pirmo reizi importē kokmateriālus un koka izstrādājumus no trešajām valstīm, tostarp no ES vai Apvienotās Karalistes Šveicē. Šie operatori ir tā sauktie “pirmreizējie tirgotāji”, un viņu pienākums ir nodrošināt, lai produkti tiktu iegūti un tirgoti likumīgi. “Pirmreizējiem tirgotājiem” ir jāizveido, jāpiemēro un regulāri jāatjauno likumības pārbaudes sistēma (Due Diligence sistēma) ar informāciju un dokumentāciju, riska novērtēšanu,un riska mazināšanu.

Lai nodrošinātu harmonizāciju starp Eiropas Savienības un Šveices kokmateriālu likumības regulām, Šveices Holzhandelsverordnung (HHV) prasības attiecas arī uz pirmreizējiem tirgotājiem, kuri piegādā produktus Eiropas Savienībā ES . Tomēr, ja ir apstiprinājums par produktu pirmo laišanu ES tirgū, to parasti pieņem kā pietiekamu pierādījumu pienācīgas likumības pārbaudes veikšanai. Ja ir pamats uzskatīt, ka Šveices pirmreizējie ES produktu tirgotāji nav ņēmuši vērā riskus, Federālais vides birojs (Federal Office for the Environment – FOEN) var noteikt papildu pārbaudes.

BM Certification piedāvā visaptverošu EUTR/UKTR Due Diligence sistēmu, ikgadējo pārskatu un atbilstības deklarāciju, ko var izmantot, lai pierādītu atbilstību jaunajiem noteikumiem.

BM Certification piedāvā visaptverošu EUTR/UKTR Due Diligence sistēmu, ikgadēju pārskatu sagatavošanu un pārbaudi, ko var izmantot, lai pierādītu atbilstību jaunajiem noteikumiem.

Lai iegūtu papildinformāciju par mūsu pakalpojumiem, lūdzu, apmeklējiet: https://lv.bmcertification.com/es-kokmaterialu-regula/

Lai iegūtu papildinformāciju par jauno HHV (tostarp BUJ), lūdzu, apmeklējiet: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wald/fachinformationen/strategien-und-massnahmen-des-bundes/holzhandelsregulierung.html

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!