BM CertificationPakalpojumi
RSPO Piegādes ķēdes sertifikācija palmu eļļai

RSPO Piegādes ķēdes sertifikācija palmu eļļai

Pēdējo gadu laikā ir strauji pieaudzis palmu eļļas produktu lietošanas apjoms, kā arī apziņa par to  ilgtspējīgu audzēšanu un ietekmi uz vietējiem iedzīvotājiem, vidi un ekosistēmu. Tā kā pieaug vajadzība pierādīt produktos izmantotās palmu eļļas audzēšanas un ieguves prakses atbildību pret vidi un cilvēkiem, kas strādā šajā nozarē, ražotāji un tirgotāji vēlas pārliecināties, ka nopirktie palmu eļļas produkti neradīs kaitējumu un tie ir rūpīgi pārbaudīti, atbilstoši RSPO standarta prasībām.  Iegādājoties sertificētus palmu eļļas produktus, klienti var pārliecināties par šo produktu atbilstību labākajai ilgtspējas praksei.

RSPO Piegādes ķēdes sertifikācija palmu eļļai

Kas ir RSPO?

Organizācija The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ir izveidota ar mērķi uzlabot palmu eļļas ražošanas praksi un nodrošināt palmu eļļas piegāžu izsekojamību no palmu plantācijām līdz gatavam produktam.

Kā iegūt RSPO sertifikātu?

Lai sertificētos, uzņēmumā ir nepieciešams ieviest efektīvu un izsekojamu piegādes ķēdes sistēmu, kas atbilst RSPO standarta prasībām. BM Certification sniedz RSPO piegādes ķēdes sertifikācijas pakalpojumus sadarbībā ar IBD Certifications Ltd.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu tiešsaistē.

Kāpēc sertificēties pēc RSPO standarta?

RSPO sertifikāts apliecina, ka uzņēmuma ražotie produkti satur palmu eļļu, kas iegūta no atbildīgi apsaimniekotām palmu plantācijām. Sertifikācija sniedz uzņēmumam iespēju lietot RSPO preču zīmi uz produktiem.

RSPO sertifikācija ir piemērojama visiem pārtikas un sadzīves produktiem, kuru izstrādē tiek lietota palmu eļļa, palmu kodola eļļa vai no tās radītie produkti. RSPO attiecas uz uzņēmumiem, kuri ne tikai ražo, bet ir arī produktu īpašnieki visos piegādes ķēdes posmos līdz gala patērētājam.

Izvēloties RSPO sertifikāciju, tiks:

  • demonstrēts Jūsu atbalsts vides aizsardzībai;
  • nodrošināta lielāko ražotāju un mazumtirgotāju prasību ievērošana, jo tie piegādes ķēžu partneriem ir noteikuši prasības attiecībā uz ilgtspējīgu palmu eļļas izmantošanu produktos;
  • palīdzēts patērētājiem izvēlēties produktus, kas veicina to atbildību par vides saglabāšanu;
  • paplašinātas Jūsu uzņēmuma tirgus iespējas.
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Kontaktpersona

Vai uzņēmums jau ir sertificēts vai ir bijis sertificēts?

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Vai Jūsu uzņēmuma darbība ir saistīta ar pakalpojuma sniegšanu vai produkta nogādāšanu/ apkalpošanu klienta teritorijā?

Cik uzņēmumam ir atrašanās vietas (teritorijas, adreses)?

Uzņēmuma kopējais darbinieku skaits

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Saņemt konsultāciju

Sūti mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!