BM CertificationIlgtspējīga attīstība
ISCC Ilgtspējas un oglekļa emisiju sertifikācija

ISCC Ilgtspējas un oglekļa emisiju sertifikācija

Attīstoties rūpniecības un lauksaimniecības nozarei, arvien lielāku lomu ieņem ilgtspējīga attīstība, lai uzņēmuma ražošanas process radītu pēc iespējas mazāku ietekmi un kaitējumu apkārtējai videi, izejmateriālu ieguve būtu izsekojama, kā arī būtisku lomu ieņem sociālā ilgtspējības nodrošināšana uzņēmumā. Šos visus aspektus ietver starptautiskā ilgtspējas un oglekļa emisiju sertifikācija, kas kalpo par uzņēmuma ilgtspējīgas darbības apliecinājumu klientiem un sadarbības partneriem.

ISCC Ilgtspējas un oglekļa emisiju sertifikācija

Kas ir starptautiskā ilgtspējas un oglekļa emisiju sertifikācijas sistēma?

Starptautiskā Ilgtspējas un oglekļa emisiju sertifikācija (ISCC) ir ilgtspējības sertifikācijas sistēma visām lauksaimniecības un mežsaimniecības izejvielām un tirgiem. Shēma atbilst Eiropas Komisijas Atjaunojamo Enerģijas Resursu Direktīvai  (RED) un Degvielas Kvalitātes Direktīvai (FQD).

SIA “BM Certification”  piedāvā  atbilstības auditus un sertifikāciju starptautiskajai ilgtspējībai, nodrošinot labāku praksi un ilgtspējīgu ražošanu, atbilstoši sertifikācijas shēmām ISCC PLUS un ISCC EU.

Kāpēc sertificēties pēc ISCC sistēmas?

ISCC sistēmas sertifikācija palīdz ražotājiem uzņemties atbildību un samazina uzņēmumu risku radīt videi kaitīgus procesus. Sertifikācija ir uzticama metode, kas palīdz klientiem atpazīt, kuri uzņēmumi nodrošina ilgtspējīgu lauksaimniecības izejvielu piedāvājumu.

Sertificējot ISCC sistēmu tiks:

  • veicināta siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšana;
  • nodrošināta ilgtspējīga zemes izmantošana;
  • sniegta pārliecība partneriem un klientiem, ka Jūsu uzņēmums ražo un tirgo ilgtspējīgus produktus;
  • veicināta dabiskās biosfēras aizsardzība;
  • nodrošināta sociālā ilgtspēja.

BM Certification nodrošina sertifikācijas pakalpojumus plašam lauksaimniecības izejvielu klāstam, kā arī veicam trešās puses auditus klātienē (saimniecībā), kas ļauj Jūs atzīt  tirgū kā ISCC pārbaudītu piegādātāju. BM Certification to dara saskaņā ar ilgtspējas sertifikācijas shēmu – ISCC PLUS un ISCC EU sertifikācijas kritērijiem. Integrēto shēmu auditi ļauj mums veikt novērtējumu abām shēmām vienā auditā un izsniegt sertifikātus, atbilstoši Jūsu tirgus prasībām.

ISCC EU attiecas uz visu veidu lauksaimniecības un mežsaimniecības izejvielām, lauksaimniecības atkritumiem un atliekām, biogāzi un aļģēm.

ISCC PLUS attiecas uz visu veidu lauksaimniecības un mežsaimniecības izejvielām, lauksaimniecības atkritumiem un pārstrādes atlikumiem

Kā iegūt ISCC sertifikātu?

Kā pirmais solis sertifikācijas virzienā ir  izpratne par to, kā ISCC sertifikācija darbojas Jūsu biznesa nozarē, tirgojot dažādas preces dažādos tirgos. Nākamais solis ir līguma noslēgšana ar sertifikācijas iestādi, kas veic ISCC sertifikāciju. Kā arī reģistrēties ISCC, aizpildot reģistrācijas formu.

Pēc līguma noslēgšanas un reģistrēšanās ISCC, ir laiks ieviest kvalitatīvu ISCC sistēmu Jūsu uzņēmumā. Veiksmīga sertifikācijas audita rezultātā Jūsu uzņēmums saņems sertifikātu, kas apliecinās, ka Jūs  strādājat saskaņā ar ISCC sistēmu. Saņemot sertifikātu, Jums ir tiesības  tirgot  ilgtspējīgus materiālus, kā arī lietot ISCC logo.

Sazinieties ar BM Certification, lai uzzinātu, kā Jūs varat veicināt savu produktu uzticamību tirgū, nodrošinot atbilstību ISCC prasībām.

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu tiešsaistē.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Kontaktpersona

Vai uzņēmums jau ir sertificēts vai ir bijis sertificēts?

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Vai Jūsu uzņēmuma darbība ir saistīta ar pakalpojuma sniegšanu vai produkta nogādāšanu/ apkalpošanu klienta teritorijā?

Cik uzņēmumam ir atrašanās vietas (teritorijas, adreses)?

Uzņēmuma kopējais darbinieku skaits

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Saņemt konsultāciju

Sūti mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!