BM CertificationMežu apsaimniekošanas sertifikācija
FSC® Mežu apsaimniekošanas sertifikācija

FSC® Mežu apsaimniekošanas sertifikācija

Meža apsaimniekotājam vai īpašniekam sertifikācija ir veids, kā nodrošināt jūsu rūpīgas un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas atzīšanu. Sertifikācija ir brīvprātīga, un tā ietver meža apsaimniekošanas auditu, kura laikā pārbauda, vai tā atbilst starptautiski pieņemtiem atbildīgas mežu apsaimniekošanas principiem.

FSC<sup>®</sup> Mežu apsaimniekošanas sertifikācija

Kas ir FSC Mežu apsaimniekošanas sertifikācija?

FSC mežu apsaimniekošanas sertifikāts apstiprina, ka mežu apsaimnieko tā, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un sniegtu labumu vietējiem iedzīvotājiem un strādniekiem, vienlaikus nodrošinot, ka tas saglabā ekonomisko dzīvotspēju.

Lai nodrošinātu šo sertifikātu, FSC padomes locekļi ir vienojušies par kritēriju kopumu, kas jāievēro meža apsaimniekotājiem vai īpašniekiem. Šie principi aptver plašu jautājumu loku, sākot no augstu dabas saglabāšanas vērtību uzturēšanas līdz darbinieku tiesībām.

BM Certification piedāvā FSC sertifikāciju visiem meža darbību veidiem un izmēriem, tostarp privātiem un valsts vai publisko mežu apsaimniekotājiem.

Kāpēc sertificēties pēc FSC Mežu apsaimniekošanas standarta?

FSC meža apsaimniekošanas sertifikāts stiprina jūsu pozīcijas tirgū, garantējot klientiem, ka jūsu mežsaimniecības darbības produkti atbilst augstākajiem vides, ekonomikas un sociālajiem standartiem atbildīgai mežu apsaimniekošanai.

Izvēloties FSC Mežu apsaimniekošanas sertifikāciju, tiks:

  • veicināta investoru, ārējo ieinteresēto pušu un klientu uzticība, ka Jūs apsaimniekojat mežus atbilstoši FSC mežu apsaimniekošanas standartam;
  • nodrošināta stabila mežu apsaimniekošanas sistēma;
  • apmierināts augošais pieprasījums pēc sertificētiem produktiem visā pasaulē.

Kā iegūt FSC Mežu apsaimniekošanas sertifikātu?

Lai sertificētos, uzņēmumā ir nepieciešams ieviest efektīvu mežu apsaimniekošanas sistēmu, kas atbilst mežu apsaimniekošanas standarta prasībām. BM Certification sniegs FSC mežu apsaimniekošanas sertifikācijas pakalpojumus.

BM Certification sniedz FSC Mežu apsaimniekošanas sertifikācijas pakalpojumus sadarbībā ar SCS Global Services (licenses kods FSC-A000521).

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu tiešsaistē.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Kontaktpersona

Vai uzņēmums jau ir sertificēts vai ir bijis sertificēts?

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Vai Jūsu uzņēmuma darbība ir saistīta ar pakalpojuma sniegšanu vai produkta nogādāšanu/ apkalpošanu klienta teritorijā?

Cik uzņēmumam ir atrašanās vietas (teritorijas, adreses)?

Uzņēmuma kopējais darbinieku skaits

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Saņemt konsultāciju

Sūti mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!