BM CertificationJaunumi
Kādēļ izvēlēties sertificētu palmu eļļu?

Kādēļ izvēlēties sertificētu palmu eļļu?

Palmu eļļu plaši izmanto gan pārtikā, gan kosmētikā, tā ir ekonomiski izdevīga un bieži vien neaizvietojama daudzu produktu sastāvdaļa. Ar vidējo gada ražošanas apjomu, kas pārsniedz 70 miljonus tonnu, ir grūti iedomāties dienu, kad mēs nesaskartos ar kādu no produktiem, kura sastāvā nebūtu palmu eļļa, tā ir sastopama ne tikai mūsu iecienītajos cepumos, saldējumā vai citos pārtikas produktos, bet arī mūsu kosmētikā un sadzīves tīrīšanas līdzekļos.

Kādēļ izvēlēties sertificētu palmu eļļu?

Pieejamības un citu faktoru dēļ, pieprasījums pēc palmu eļļas ar katru gadu pieaug. Tāpat kā jebkura cita nozare, palmu eļļas plantāciju paplašināšana ir saistīta ar vairākiem vides un sociālajiem riskiem. Problēmas ir saistītas ar mežu izciršanu, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, darbaspēka izmantošanu un citiem. Tas liek uzdot pašsaprotamu jautājumu: kāpēc gan vienkārši neatteikties vai aizliegt šādas eļļas izmantošanu?

Palmu eļļas aizstāšana ar citu augu eļļu, piemēram, rapšu vai saulespuķu eļļu, radītu vēl lielāku negatīvu ietekmi uz vidi, ņemot vērā, ka palmas saražo 4 līdz 10 reizes vairāk eļļas uz vienu apstrādātās zemes vienību nekā citas kultūras. Līdz ar to šāda rīcība radītu vēl lielāku negatīvu ietekmi uz vidi pārvēršot lielākas meža platības par lauksaimniecībā apstrādājamo zemes platību.

Jāpatur prātā arī sociālie riski: divās galvenajās palmu eļļas ražotājvalstīs Indonēzijā un Malaizijā palmu eļļas plantācijās ir nodarbināti aptuveni 4,5 miljoni cilvēku. Šo plantāciju skaita samazināšana palielinātu nabadzības slieksni ģimenēm, kurām palmu eļļa ir vienīgais ienākumu avots.

Apzinoties šos riskus un apzinoties, ka atteikšanās no palmu eļļas nebūtu pārdomātākais risinājums, patērētājiem, kā arī ražotājiem un valdībām būtu jāizdara izvēle par labu ilgtspējīgas un atbildīgas izcelsmes palmu eļļai.

2004. gadā apvienojot dažādus palmu eļļas nozares speciālistus tika izveidota RSPO organizācija (Roundtable on Sustainable Palm Oil’s) ar mērķi lai izstrādātu un ieviestu ilgtspējīgas palmu eļļas standartus. RSPO ir izstrādājusi vides un sociālo kritēriju kopumu, kas uzņēmumiem jāievēro, lai ražotu sertificētu, ilgtspējīgu palmu eļļu (CSPO- Certified Sustainable Palm Oil). Ja tos pareizi piemēro, šie kritēriji var palīdzēt samazināt palmu eļļas audzēšanas negatīvo ietekmi uz vidi un kopienām palmu eļļas ražošanas reģionos.

RSPO sertifikācijas joma aptver ilgtspējīgus palmu eļļas audzētājus un uzņēmumus visos palmu eļļas piegādes ķēdes posmos.

Kāpēc uzņēmumiem būtu jāsertificē savi produkti atbilstoši RSPO standartam?

RSPO sertifikāts apliecina, ka uzņēmuma produkcija satur palmu eļļu, kas iegūta atbildīgi apsaimniekotās palmu plantācijās. Sertifikācija ļauj uzņēmumam lietot RSPO preču zīmi gan uz produktiem, gan vispārējas korporatīvās atbildības veicināšanai.

RSPO sertifikācija attiecas uz visiem pārtikas un mājsaimniecības produktiem, kas satur palmu eļļu, palmu kodolu eļļu vai no tiem iegūtos produktus. RSPO tiek piemērots uzņēmumiem, kas ne tikai ražo, bet arī likumīgi pieder produkti visos piegādes ķēdes posmos līdz gala patērētājam.

Izvēloties RSPO sertifikāciju, tiks:

  • demonstrēts Jūsu atbalsts vides aizsardzībai;
  • nodrošināta lielāko ražotāju un mazumtirgotāju prasību ievērošana, jo tie piegādes ķēžu partneriem ir noteikuši prasības attiecībā uz ilgtspējīgu palmu eļļas izmantošanu produktos;
  • palīdzēts patērētājiem izvēlēties produktus, kas veicina to atbildību par vides saglabāšanu;
  • paplašinātas Jūsu uzņēmuma tirgus iespējas.

BM Certification nodrošina RSPO piegādes ķēdes sertifikācijas pakalpojumus, lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu sīkāku informāciju.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!