BM CertificationJaunumi
ISO 22301 kā rīks darbības nepārtrauktības plāna ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 508

ISO 22301 kā rīks darbības nepārtrauktības plāna ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 508

ISO 22301 kā rīks darbības nepārtrauktības plāna ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 508

Uzņēmumiem, kuri darbojas kādā no valstī noteiktajām kritiskajām nozarēm atbilstoši 2021. gada 6. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 508 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība” noteikumiem ir pienākums izstrādāt darbības nepārtrauktības plānu. Līdzīga norma jau kādu laiku darbojas mūsu kaimiņvalstī Igaunijā.

Nacionālās drošības likuma 22.2 pantā noteikts, ka kritiskā infrastruktūra ir Latvijas Republikā izvietoti objekti, sistēmas vai to daļas un pakalpojumi, kuri ir būtiski svarīgu sabiedrības funkciju īstenošanas, kā arī cilvēku veselības aizsardzības, drošības, ekonomiskās vai sociālās labklājības nodrošināšanai un kuru iznīcināšana vai darbības traucējumi būtiski ietekmētu valsts un sabiedrības pamatfunkciju īstenošanu, izņemot kritiskos finanšu pakalpojumus un ar tiem saistītās finanšu tirgus infrastruktūras, t.sk. maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmas. Šādi pakalpojuma sniedzēji ir, piemēram, ūdensapgādes, energoapgādes, telekomunikāciju un informācijas tehnoloģiju uzņēmumi, kā arī slimnīcas u.c. uzņēmumi.

Ministru kabineta noteikumi pieļauj iespēju plānu aizvietot ar ārējo auditu, kas ir  sertificēts un atbilst starptautiskajiem standartiem par darbības nepārtrauktības nodrošināšanas sistēmu. Šāds starptautisks standarts ir ISO 22301.

BM Certification ir pirmie un vienīgie Baltijā, kas ir ieguvuši ISO 22301 Biznesa nepārtrauktības vadības sistēmas akreditāciju. Sertificējot un uzturot darbības nepārtrauktības sistēmu atbilstoši ISO 22301 standarta prasībām, tiek demonstrēta apņemšanās sasniegt vislabāko iespējamo darbības nepārtrauktības pārvaldību.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!

Autors
bmc_author_img
Māris Zamovskis
Pārvaldības sistēmu sertifikācijas departamenta vadītājs