BM CertificationJaunumi
Ilgtspējīgi risinājumi: kā ISO 14001 palīdz cīnīties ar plastmasas piesārņojumu

Ilgtspējīgi risinājumi: kā ISO 14001 palīdz cīnīties ar plastmasas piesārņojumu

Plastmasas piesārņojums ir kļuvis par pasaules mēroga vides izaicinājumu, kas ietekmē ekosistēmas, jūras dzīvi un cilvēku veselību. Apzinoties ISO 14001, starptautiski atzītā vides pārvaldības sistēmu (EMS – Environmental Management Systems) standarta, nozīmi šīs neatliekamās problēmas risināšanā, mēs izceļam ISO 14001 nozīmi un izpētām, kā tas var palīdzēt novērst plastmasas piesārņojumu.

Ilgtspējīgi risinājumi: kā ISO 14001 palīdz cīnīties ar plastmasas piesārņojumu

ISO 14001: Ietvars vides pārvaldības sistēmai:

ISO 14001 nodrošina organizācijām visaptverošu ietvaru efektīvas vides pārvaldības sistēmas izveidošanai un uzturēšanai. Šis standarts ļauj organizācijām identificēt, pārvaldīt un mazināt ietekmi uz vidi, tostarp atkritumu apsaimniekošanu, kas ir ļoti svarīga plastmasas piesārņojuma novēršanā.

Plastmasas atkritumu samazināšana:

Saskaņā ar ISO 14001 organizācijas tiek aicinātas ieviest atkritumu apsaimniekošanas praksi, kas vērsta uz atkritumu samazināšanu, pārstrādi un atbildīgu iznīcināšanu. Ieviešot ISO 14001, organizācijas var izstrādāt stingrus atkritumu apsaimniekošanas plānus, īpaši izceļot plastmasas atkritumu pārstrādi. Tas var ietvert segregācijas sistēmu ieviešanu, atkārtoti lietojamu konteineru izmantošanas veicināšanu un sadarbību ar pārstrādes uzņēmumiem, lai nodrošinātu pareizu plastmasas materiālu pārstrādi un iznīcināšanu.

Piegādātāju iesaiste:

ISO 14001 uzsver, cik svarīgi ir ņemt vērā piegādātāju ekoloģiskos raksturlielumus piegādes ķēdē. Organizācijas var sadarboties ar saviem piegādātājiem, lai veicinātu ilgtspējīgu un videi draudzīgu alternatīvu izmantošanu plastmasas iepakojumam vai izstrādājumiem. Veicinot atbildīgu ieguvi un veicinot otrreizēji pārstrādātu vai bioloģiski noārdāmu materiālu izmantošanu, var palīdzēt samazināt kopējo plastmasas nospiedumu un veicināt ilgtspējīgāku piegādes ķēdi.

Darbinieku informētība un apmācība:

ISO 14001 pieprasa organizācijām nodrošināt apmācības un palielināt savu darbinieku izpratni par vides jautājumiem. Izglītojot darbiniekus par plastmasas piesārņojuma ietekmi un veicinot atbildīgu plastmasas lietošanu, organizācijas var veicināt ilgtspējības kultūru. Darbinieki var sniegt savu ieguldījumu, pieņemot tādas prakses kā vienreizējās lietošanas plastmasas patēriņa samazināšana, otrreizējās pārstrādes veicināšana un ilgtspējīgu alternatīvu izmantošanas veicināšana darbavietā.

Dzīves cikla novērtējums:

ISO 14001 mudina organizācijas ņemt vērā visu savu produktu un pakalpojumu dzīves ciklu. Tas ietver ietekmes uz vidi novērtēšanu, kas saistīta ar plastmasas materiāliem, ko izmanto izstrādājumos, iepakojumā un transportēšanā. Veicot dzīves cikla novērtējumus, organizācijas var noteikt iespējas samazināt plastmasas izmantošanu, aizstāt ar ilgtspējīgākiem materiāliem un uzlabot plastmasas izstrādājumu pārstrādājamību un atkārtotu izmantošanu.

Pastāvīga uzlabošana:

ISO 14001 veicina nepārtrauktu vides raksturlielumu uzlabošanu. Organizācijas var noteikt mērķus un uzdevumus saistībā ar plastmasas piesārņojuma samazināšanu, regulāri uzraudzīt to progresu un vajadzības gadījumā veikt korektīvas darbības. Integrējot plastmasas piesārņojuma pārvaldību savā  vides pārvaldības sistēmā, organizācijas demonstrē savu apņemšanos pastāvīgi pilnveidot vidi un dot ieguldījumu kolektīvos centienos apkarot plastmasas piesārņojumu.

Uzņēmumā BM Certification mēs esam stingri pārliecināti, ka plastmasas piesārņojuma novēršanai ir nepieciešama holistiska pieeja, kas ietver efektīvu atkritumu apsaimniekošanu, atbildīgu ieguvi un nepārtrauktus uzlabojumus. ISO 14001 nodrošina organizācijām nepieciešamo sistēmu, lai pārvaldītu ietekmi uz vidi, tostarp plastmasas atkritumu samazināšanu un pārstrādi. Pieņemot ISO 14001, organizācijas var apliecināt savu apņemšanos nodrošināt vides ilgtspējību un aktīvi piedalīties plastmasas piesārņojuma apkarošanā. Kopā mēs varam radīt tīrāku, veselīgāku un ilgtspējīgāku nākotni nākamajām paaudzēm.

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs varam atbalstīt jūsu organizācijas ceļu plastmasas piesārņojuma apkarošanā un ISO 14001 sertifikāta iegūšanā. Kopā radīsim pozitīvu ietekmi uz mūsu planētu.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!

Autors
bmc_author_img
Jurijs Stepčenko
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 vadošais auditors