BM CertificationIlgtspējīga attīstība
Produkta dzīves cikla novērtējums

Produkta dzīves cikla novērtējums

Klimata pārmaiņu priekšā vides un ilgtspējības jautājumi kļūst aizvien būtiskāki. Eiropa izvirzījusi ambiciozu mērķi līdz 2050. gadam kļūt par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu. Eiropas Zaļais kurss pievērš lielu uzmanību Būvniecības nozarei kā vienai no vadošajām cīņā par klimataneitralitāti, uzsverot energoefektivitāti un ilgtspējību.

Produkta dzīves cikla novērtējums

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Ar vien plašāk tiek izstrādātas un ieviestas ēku ilgtspējības un vides ietekmes novērtēšanas programmas (piem. BREEM). Produkta dzīves cikla novērtējums (Life cycle assessment  – LCA) ir viens no stūrakmeņiem ēkas novērtēšanā. Tāpēc ir nepieciešams neatkarīgs un uzticams līdzeklis (trešās puses verificēts), kas ļauj visaptveroši novērtēt būvmateriālu ietekmi uz vidi. Šāds līdzeklis ir produkta vides deklarācija (Environmental Product Declaration – EPD), kas balstās uz produkta dzīves cikla novērtējumu.

Produkta dzīves cikla novērtējums raksturo konkrēta procesa, materiāla un to savstarpējas mijiedarbības ietekmi uz vidi visos dzīves cikla posmos. LCA tiek uzskatīts par vienu no visaptverošākajām pieejām ietekmes uz vidi novērtēšanā. LCA rezultāts ir testēšanā un aprēķinos balstīts pārskats par produkta ietekmi uz dažādām vides kategorijām dažādos tā dzīves posmos – sākot no izejmateriālu ieguves, ražošanas un beidzot ar nolietotā produkta apsaimniekošanu. LCA izstrādei ir nepieciešami dati par ražošanā izmantotajām izejvielām un ražošanas procesā radītiem blakusproduktiem vai atkritumiem.

Mūsu speciālisti piedāvā LCA izstrādi atbilstoši standartiem ISO 14040:2006 un ISO 14044:2006, kas sevī ietver mērķa un darbības jomas definēšanu, dzīves cikla datu analīzi, ietekmes uz vidi novērtējumu un visu iepriekšminēto posmu rezultātu interpretāciju.  Dzīves cikla novērtējums ir iteratīvs process, tajā un dzīves cikla datu iegūšanā nepieciešama aktīva uzņēmuma līdzdalība.

EPD (Environmental Product Declaration) ir brīvprātīga trešā tipa vides deklarācija – vienotā formā, salīdzināmi rezultāti un, ja nepieciešams, trešās puses verificēti dati, sniegti patērētājam, lai uzrādītu un skaidrotu produkta ietekmi uz vidi. Tā, atbilstoši standartiem EN 14025:2006 un EN 15804:2012+A2:2019, definē kritērijus produktu savstarpējai salīdzināšanai.

EPD tiek izmantoti LCA rezultātā iegūtie dati. Šobrīd EPD ir brīvprātīga, taču, pieaugot prasībām nodrošināt būvniecības ilgtspēju un iespēju savstarpēji salīdzināt dažādu ēku projektu ietekmi uz vidi, pieaug patērētāju interese par ēkās pielietojamo materiālu ietekmi uz vidi, ko var izmantot visas ēkas ietekmes uz vidi aprēķinā.

Ieguvumi no LCA un EPD

  • Pilnvērtīga un standartizēta informācija pircējiem par ražotā produkta vides ietekmi;
  • Izmantojot dzīves cikla novērtējumu (LCA- life cycle assessment) ražotājam būs iespēja labāk analizēt un optimizēt ražošanas tehnoloģiju un izmantojamās izejvielas ar mērķi mazināt produkta ietekmi uz vidi, uzlabojot ilgtspējību un konkurētspēju.

 

Sazinieties ar BM Certification, lai uzzinātu papildus informāciju.

 

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Kontaktpersona

Vai uzņēmums jau ir sertificēts vai ir bijis sertificēts?

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Vai Jūsu uzņēmuma darbība ir saistīta ar pakalpojuma sniegšanu vai produkta nogādāšanu/ apkalpošanu klienta teritorijā?

Cik uzņēmumam ir atrašanās vietas (teritorijas, adreses)?

Uzņēmuma kopējais darbinieku skaits

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!