A-Mark sertifikācijas shēma

Produkti vienmēr tiek saražoti ar ieceri atbilst noteiktām vērtībām un izvirzītajiem nosacījumiem, vai tie būtu atbilstoši Eiropas, Skandināvijas vai kādu citu starptautisko standartu vai arī specifiskām ražotāja vai klienta prasībām. Izstrādājumu ražotāji deklarē un tirgos piegādā produktus ar īpašībām, kuras ir balstītas uz tehniskajām specifikācijām vai standartiem.

Mūsdienu tirgū bieži vien nepietiek tikai ar ražotāja deklarāciju, jo izplatītāji un produktu lietotāji vēlas būt pilnīgi pārliecināti par produktu. Lai apstiprinātu, ka produkts ir pienācīgi pārbaudīts un izvērtēts, kā arī saražots saskaņā ar standarta vai specifikāciju prasībām, nepieciešams pierādījums un apliecinājums no uzticama un neatkarīga avota.

A-Mark sertifikācijas shēma

Kas ir A-Mark sertifikācijas shēma?

BM Certification A-Mark sertifikācija ir atbilstošākais risinājums gadījumos, ja Jūsu produktam nevar piemērot nevienu no esošajiem Saskaņotajiem Eiropas standartiem (hEN), kas ļautu izmantot CE marķējumu, vai ja Jūs vai Jūsu klients vēlaties uz produkta redzēt neatkarīgas kontroles institūcijas kvalitātes zīmi. Trešās puses novērtējums ir labākais apliecinājums, lai pierādītu produkta uzticamību.

Šobrīd ir 2 veidu produkti, kuru sertifikācijai piemērojama BM Certification A-Mark shēma:

  • apliecinājums par Ražošanas procesa kontroli (FPC) un produktu klasifikācija pēc to reakcijas uz uguni vai ugunsizturības prasībām,
  • atbilstības novērtējums Ražošanas procesa kontrolei (FPC) saskaņā ar standartu, tehnisko specifikāciju vai kvalitātes noteikumiem.

Kā iegūt A-Mark sertifikātu?

Lai sertificētos, uzņēmumam ir nepieciešams nodrošināt produktu atbilstību A-Mark sertifikācijas prasībām.

BM Certification, akreditēta sertifikācijas iestāde, var Jums sniegt sertifikācijas pakalpojumus un nodrošināt mācības par A-Mark sertifikācijas shēmas prasībām.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu tiešsaistē.

Kāpēc sertificēties pēc A-Mark shēmas?

Jaunu produktu ienākšana tirgos un nepieciešamība noteikt šo produktu kvalitāti ietekmē šodienas strauji mainīgo un nepārtrauktā attīstībā esošā pasauli. Neatkarīga A-Mark sertifikācija visām iesaistītajām pusēm sniegs pārliecību par Jūsu produkta uzticamību un kvalitāti, kā arī kvalitātes vadības sistēmai atbilstošu ražošanu.

Izvēloties A-Mark sertifikāciju, tiks:

  • nodrošināta produktu atbilstība visām noteiktajām kvalitātes prasībām, kā arī to kontrolēšana un novērtēšana neatkarīgā testēšanas laboratorijā;
  • apstiprināts, ka ražošana tiek veikta un ir ieviesta atbilstoši kvalitātes vadības sistēmai;
  • veikti regulāri auditu cikli, kuros notiks produkta un ražošanas vienības kvalitātes pārbaude un apstiprināšana;
  • iegūts neatkarīgs trešās puses apliecinājums par Jūsu produkta kvalitāti un uzticamību, palielinot konkurētspēju.
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Kontaktpersona

Vai uzņēmums jau ir sertificēts vai ir bijis sertificēts?

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Vai Jūsu uzņēmuma darbība ir saistīta ar pakalpojuma sniegšanu vai produkta nogādāšanu/ apkalpošanu klienta teritorijā?

Cik uzņēmumam ir atrašanās vietas (teritorijas, adreses)?

Uzņēmuma kopējais darbinieku skaits

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Saņemt konsultāciju

Sūti mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!