BM CertificationJaunumi
2021. gadā ISCC ir sertificējusi lauksaimniecībā izmantojamu zemi, kas ir līdzvērtīga 16 miljoniem futbola laukumiem

2021. gadā ISCC ir sertificējusi lauksaimniecībā izmantojamu zemi, kas ir līdzvērtīga 16 miljoniem futbola laukumiem

Eiropas Zaļais kurss un “Fit for 55”pakete ielika stabilu pamatu daudzām vērienīgām, klimatam draudzīgām iniciatīvām, kas jāievieš valstu tiesību aktos. To mērķis ir līdz 2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas Eiropas Savienībā (ES) līdz nullei.

ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) sertifikācijas shēmas kalpo kā atbalsts uzņēmumiem, lai tie spētu atbilst noteiktajām ilgtspējas prasībām.

2021. gadā ISCC ir sertificējusi lauksaimniecībā izmantojamu zemi, kas ir līdzvērtīga 16 miljoniem futbola laukumiem

ISCC sertifikācija attiecas uz visu veidu lauksaimniecības un mežsaimniecības izejvielām, biogēniem atkritumiem un atliekām, biogāzi, nebioloģiskās izcelsmes izejvielām, piemēram, šķidro un cieto atkritumu plūsmām, atkritumu pārstrādes enerģiju, enerģiju kas iegūta no citiem atjaunojamiem avotiem, izņemot biomasu.

ISCC piedāvā vairākas sertifikācijas shēmas, lai apmierinātu dažādas tirgus prasības. Eiropas Komisija (EK) ir atzinusi ISCC EU shēmu, lai pierādītu atbilstību juridiskajām prasībām, kas noteiktas RED II, jeb Direktīvā par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (Renewable Energy Directive II) un RTFO (The renewable transport fuel obligation) saistībām Apvienotajā Karalistē. Tās piemērošanas joma ir Eiropas biodegvielas tirgus. ISCC PLUS ir brīvprātīga sertifikācijas shēma RED II neregulētiem tirgiem, kas ir biodegvielas tirgus ārpus ES, kā arī bioenerģijas, pārtikas, lopbarības, ķimikāliju tirgi. Piemēram, ISCC PLUS ir atzīts ilgtspējības prasību atbilstībai Japānas biodegvielas tirgū.

ISCC ilgtspējības prasības fermām un plantācijām ir noteiktas sešu principu veidā. ISCC 1. princips aptver RED II juridiskās prasības, savukārt 2.–6. princips pārsniedz juridiskās prasības, jo tie aptver papildu vides, sociālās un ekonomiskās prasības.

 • 1. princips
  Zemes ar augstu bioloģiskās daudzveidības vērtību vai augstu oglekļa krājumu aizsardzība;
 • 2. princips
  Videi atbildīga ražošana, lai aizsargātu augsni, ūdeni un gaisu;
 • 3. princips
  Droši darba apstākļi;
 • 4. princips
  Atbilstība cilvēktiesībām un darba tiesībām, kā arī atbildīgas attiecības ar kopienu;
 • 5. princips
  Atbilstība zemes tiesībām, likumiem un starptautiskajiem līgumiem;
 • 6. princips
  Laba pārvaldības prakse un pastāvīga uzlabošana.

Ilgtspējas nozarē pēdējo divu gadu laikā ir notikuši vairāki nozīmīgi pavērsieni, tai skaitā:

 • 2021. gadā ir izsniegti vairāk nekā 5000 ISCC sertifikātu. Īpaši ievērojami palielinājās ISCC PLUS sertifikātu skaits ķīmiskajā rūpniecībā, kā arī pārtikas un lopbarības nozarē.
 • Veicot ISCC sertificētas bioenerģijas atkārtotas atzīšanas procesu saskaņā ar RED II, tika pārskatīti ISCC ES sistēmas dokumenti, iekļaujot tajos papildu prasības un arī stingrākus kritērijus sistēmas stiprināšanai.
 • ISCC CORSIA sertifikācijas sistēmu ir atzinusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO), apstiprinot CORSIA atbilstību ilgtspējīgās aviācijas degvielas (SAF) sertifikācijai.
 • ISCC vēl pirms izaicinošajiem Covid-19 ierobežojumiem bija uzsākuši digitalizācijas procesu, kas ļāva nodrošināt attālinātus sertifikācijas auditus izmantojot ISCC automātisko procedūru sistēmu (APS).

ISCC SERTIFIKĀCIJA SKAITĻOS
2021. gadā ISCC ir sertificējusi 12,1 miljonu hektāru lauksaimniecības zemes, kas atbilst 16 miljoniem futbola laukumiem. ISCC visvairāk sertificētās kultūras ir rapsis (6,79 milj.ha). Lielākais ISCC sertificētā rapša daudzums ir reģistrēts Austrālijā (3,64 miljoni ha), kam seko Ukraina (0,54 miljoni ha) un Rumānija (0,49 miljoni ha). Ukrainā ir arī otrs lielākais sertificētas kukurūzas daudzums (0,49 miljoni ha).
2021. gadā ISCC ir sertificējis 15 miljonus tonnu materiālu, klasificētu kā atkritumi vai atliekas. ISCC visvairāk sertificētie atkritumi un atliekas ir izlietota cepamā eļļa (3,47 miljoni t), kam seko kūtsmēsli (2,49 miljoni t). Vislielākais izlietotās cepamās eļļas daudzums bija Ķīnā (1,17 miljoni tonnu), kam seko Apvienotā Karaliste (0,30 miljoni tonnu) un Malaizija (0,29 miljoni tonnu).

Sazinieties ar BM Certification, lai uzzinātu, kā Jūs varat veicināt savu produktu uzticamību tirgū, nodrošinot atbilstību ISCC prasībām.

Avots: https://www.iscc-system.org/wp-content/uploads/2022/06/ISCC-Impact-Report-2022.pdf

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!

Autors
Agnese Leite
Oglekļa sertifikācijas programmas vadītāja