BM CertificationPakalpojumi
SBP Ilgtspējīgas biomasas programma

SBP Ilgtspējīgas biomasas programma

Ilgtspējīgas biomasas programma (SBP) ir unikāla sertifikācijas sistēma koksnes biomasai, ko izmanto rūpnieciska, liela apjoma enerģijas ražošanā. SBP nodrošina pārliecību, ka koksnes biomasa tiek ražota saskaņā ar normatīvajām prasībām atbildīgai koksnes biomasai.

SBP Ilgtspējīgas biomasas programma

Kas ir SBP?

SBP sertifikācija sniedz iespēju koksnes biomasas ražotājiem demonstrēt atbilstību Eiropas likumdošanai, normatīvajām un ilgtspējības prasībām attiecībā uz biomasu, kas nodrošina siltumu un enerģiju. Turklāt SBP sistēma palīdz garantēt precīzu oglekļa un enerģijas pārvades datus tās tiešajam lietotājam, tādējādi atbalstot Nacionālos centienus izsekot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanos.

Sertifikācija ir piemērojama granulu ražotnēm, brokeriem, koksnes granulu un šķeldas tirgotājiem, kā arī citiem, kas ir iesaistīti koksnes biomasas ražošanā vai tirdzniecībā.

SBP sistēmu ir iespējams apvienot ar esošo Forest Stewardship Council (FSC) un Meža sertifikācijas shēmu novērtēšanas programmas (PEFC) sertifikāciju. Tomēr SBP sertifikāts neaizstāj FSC vai PEFC sertifikātu. Neskatoties uz to, ka daļa prasību pārklājas ar FSC un PEFC standarta prasībām, to sertifikācija neaptver visus SBP sertifikācijas kritērijus – un otrādi.

Kāpēc sertificēties pēc SBP  standarta?

SBP sertifikāts sniedz pārliecību, ka koksnes biomasa tiek iegūta un ražota atbildīgi. Sertifikāts ir uzņēmuma apliecinājums par atbilstību likumīgajām, normatīvajām un ilgtspējības prasībām attiecībā uz cieto biomasu.

Izvēloties SBP sertifikāciju, tiks:

  • demonstrēts, ka jūsu koksnes biomasas izejviela ir atbildīgi iegūta un to ir iespējams izsekot visos piegādes ķēdes posmos;
  • izsniegts sertifikāts, kas apliecinās, ka jūsu uzņēmums ir atbildīgas biomasas enerģijas ražošanas veicinātājs;
  • ģenerēti trešo personu pārbaudītus oglekļa un enerģijas datu profili par ko varēsiet tālāk informēt klientus;

Kā iegūt SBP sertifikātu?

Lai sertificētos, uzņēmumā ir nepieciešams ieviest efektīvu SBP sistēmu, kas atbilst SBP standarta prasībām. BM Certification, sadarbībā ar SCS Global services, var Jums nodrošināt mācības par SBP standarta prasībām, veikt priekšauditu, kā arī sniegt sertifikācijas pakalpojumus.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu tiešsaistē.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Kontaktpersona

Vai uzņēmums jau ir sertificēts vai ir bijis sertificēts?

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Vai Jūsu uzņēmuma darbība ir saistīta ar pakalpojuma sniegšanu vai produkta nogādāšanu/ apkalpošanu klienta teritorijā?

Cik uzņēmumam ir atrašanās vietas (teritorijas, adreses)?

Uzņēmuma kopējais darbinieku skaits

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Saņemt konsultāciju

Sūti mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!