BM CertificationPakalpojumi
FSC® Koksnes piegādes ķēdes sertifikācija

FSC® Koksnes piegādes ķēdes sertifikācija

Koksnes piegādes ķēdes sertifikācija apliecina, ka ražošanā izmantota koksne no atbildīgi apsaimniekotiem mežiem un šis materiāls ir izsekojams visos ražošanas un tirdzniecības procesos –  no meža apsaimniekotāja līdz gala produkta ražotājam. 

FSC<sup>®</sup> Koksnes piegādes ķēdes sertifikācija

Kas ir Koksnes piegādes ķēde? 

Koksnes piegādes ķēdes sertifikācija paredzēta uzņēmumiem, kas ražo vai tirgo koksnes produktus, tai skaitā papīra ražotājiem, tirgotājiem un tipogrāfijām. Piegādes ķēdes sertifikācija ļauj uzņēmumiem apliecināt, ka ražošanā izmantotā koksne iegūta no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem, ievērojot ekonomiskos, ekoloģiskos un sociālos aspektus. 

Lai produktu varētu uzskatīt par FSC sertificētu, visiem uzņēmumiem, kas iesaistīti produkta ražošanā, pārstrādē un tirdzniecībā jābūt sertificētiem saskaņā ar koksnes piegādes ķēdes standartiem. Tikai šādā gadījumā uzņēmumi ir tiesīgi lietot sertifikācijas paziņojumus un marķēt produktus ar FSC preču zīmi identificējot materiālus, kas iegūti no atbildīgiem avotiem. 

Kas ir FSC 

Forest Stewardship Council® jeb Meža uzraudzības padome ir starptautiska, neatkarīga, nevalstiska, bezpeļņas organizācija, ko dibinājuši pārstāvji no vides un sociālajām organizācijām, kā arī meža īpašnieki un koksnes pārstrādātāji no visas pasaules. Padomes mērķis ir veicināt vides prasībām atbilstošu, sociāli labvēlīgu un ekonomiski dzīvotspējīgu pasaules meža apsaimniekošanu (www.fsc.org). 

Kāpēc sertificēt FSC Koksnes piegādes ķēdes? 

Sertificējot piegādes ķēdes saskaņā ar FSC standartiem, Jūs saviem sadarbības partneriem ne tikai demonstrējat apņemšanos būt atbildīgam par piegādes ķēdes  pārvaldīšanu un uzturēšanu, bet arī nodrošināt: 

  • papildu pievienoto vērtību Jūsu produktiem; 
  • paaugstinātu konkurētspēju un piekļuvi jauniem tirgiem; 
  • atbilstību likumdošanai; 
  • pierādāmu izsekojamību materiālu izcelsmes avotiem; 
  • iespēju lietot FSC preču zīmes; 
  • garantiju, ka Jūsu piedāvātie sertificētie produkti ir cēlušies no vides prasībām atbilstošas, sociāli labvēlīgas un ekonomiski dzīvotspējīgas pasaules meža apsaimniekošanas; 
  • iespēju saviem klientiem dot ieguldījumu vides saglabāšanā un ekonomiskās stabilitātes veicināšanā. 

Kā iegūt FSC Koksnes piegādes ķēdes sertifikātu?  

Lai sertificētos, uzņēmumā ir nepieciešams ieviest FSC Koksnes piegādes ķēdes standarta prasības. Mēs varam Jums nodrošināt publiskus informatīvus seminārus par standarta prasībām, kā arī sniegt sertifikācijas pakalpojumus.   

BM Certification sniedz FSC Koksnes piegādes ķēdes sertifikācijas pakalpojumus sadarbībā ar SCS Global Services (licenses kods FSC-A000521).

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.  

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu tiešsaistē. 

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Kontaktpersona

Vai uzņēmums jau ir sertificēts vai ir bijis sertificēts?

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Vai Jūsu uzņēmuma darbība ir saistīta ar pakalpojuma sniegšanu vai produkta nogādāšanu/ apkalpošanu klienta teritorijā?

Cik uzņēmumam ir atrašanās vietas (teritorijas, adreses)?

Uzņēmuma kopējais darbinieku skaits

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Saņemt konsultāciju

Sūti mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!