BM CertificationJaunumi
Rēzeknes Siltumtīkli iegūst sertifikātu atbilstoši SURE EU standarta prasībām

Rēzeknes Siltumtīkli iegūst sertifikātu atbilstoši SURE EU standarta prasībām

Arvien vairāk katlu mājas visā Latvijā izvēlas sertificēties atbilstoši SURE EU verifikācijas shēmas prasībām. Sertifikātu ieguvis arī uzņēmums Rēzeknes Siltumtīkli. SURE EU ir viena no brīvprātīgajām shēmām, kura ir atzīta atbilstoši ES Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādātās redakcijas (RED II) prasībām, tas nozīmē, ka shēma ir atzīta visās ES dalībvalstīs.

Rēzeknes Siltumtīkli iegūst sertifikātu atbilstoši SURE EU standarta prasībām

Sākot ar 2023. gadu šķeldai, kas tiek lietota kurināšanai, ir jābūt ilgtspējīgi iegūtai. To nosaka novembrī pieņemtie Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 686, kā arī ES Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādātās redakcijas (RED II) prasības.

MK noteikumi nosaka prasības konkrēta veida degvielai un kurināmajam, kā arī no meža biomasas ražotai elektroenerģijai  ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijus un specifiskos kritērijus elektroenerģijai, kā arī mehānismu to ieviešanas un ievērošanas uzraudzībai un pārbaudei attiecībā uz atbilstību prasībām. Šo prasību ievērošana attiecas uz ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, ja to izmanto elektroenerģijas, siltumenerģijas, dzesēšanai vai saldēšanai nepieciešamās enerģijas ražošanas iekārtās, vai degvielu ražošanas iekārtās, kuru kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda ir 20 megavati (MW) vai lielāka cietā biomasas kurināmā gadījumā vai 2 MW vai lielāka gāzveida biomasas kurināmā gadījumā.

Komersanti ir tiesīgi izvēlēties jebkuru no MK noteikumos Nr.686  atrunātajiem trīs veidiem biomasas ilgtspējas atzīšanai, tie ir:

  • brīvprātīgās shēmas ietvaros;
  • nacionālās shēmas ietvaros, kuru izveidojusi cita Eiropas Savienības dalībvalsts;
  • komersanta shēmas ietvaros.

Svarīgi piebilst, ka ilgtspēja ir jāspēj pierādīt visā piegādes ķēdē, sākot ar izejvielu ieguvi, līdz pat noslēdzošajam posmam -biomsas kurināšanai katlumājā.

Informāciju par nacionālo regulējumu, kas attiecas uz biomasas ilgtspējas apliecināšanu, siltumapgādes uzņēmumi  saņēma novēloti – vien 2022. gada 15. novembrī tika pieņemti attiecīgie Ministru Kabineta noteikumi, kuri stājās spēkā jau ar 2023. gada 1. janvāri. Komersanti atzīst, ka arī pēc nacionālā regulējuma pieņemšanas palika daudz neatbildētu jautājumu un neskaidrību, tā SIA Rēzeknes siltumtīkli ražošanas direktors Ģirts Bodžs: “Informācija par prasībām, kā tās izpildīt bija neskaidras, jo šo prasību izpilde ir atkarīga ne tikai no siltumapgādes uzņēmuma, bet arī no biomasas piegādātāja. MK noteikumi Nr.686 prasa nodrošināt visu piegādes ķēdes dalībnieku (biomasas īpašnieka, pārvadātāja, iespējams atbērtnes-pārkraušanas vietas [ja tādas ir], katlu mājas) izsekojamību, lai pierādītu biomasas izcelsmi. Pirmie publiskie semināri ar precīzākiem skaidrojumiem, kuros piedalījās mūsu uzņēmums notika jau 2023.gada 4. janvārī un 12.janvārī. Pēc kā tika apjausts, ka steidzami jāveic sertificēšanās.”

Lai gan MK noteikumi Nr.686 paredz vairākus veidus ilgtspējas apliecināšanai, liela daļa uzņēmēju izvēlas kādu no brīvprātīgo shēmu ieviešanas. Arī SIA Rēzeknes siltumtīkli izvēlējās SURE-EU sertifikāciju, skaidro ražošanas direktors Ģrits Bodžs: “Galvenais iemesls bija tas, ka SURE brīvprātīgā shēma jau sākotnēji bez atrunām noteica izpildāmās prasības, kas izvirzāmas uzņēmumam, kurš vēlas iegūt apliecinājumu par biomasas ilgtspēju (saskaņā ar REDII direktīvas prasībām), kā arī tas, ka pretī ir trešā puse – sertifikācijas iestāde, kas pārliecinās un apstiprina, ka viss ir korekti.”

Līdz ar 2023. gada sākumu ES Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādātās redakcijas (RED II) prasības ir saistošas visām ES valstīm, tas nozīmē, ka komersantiem ir jārēķinās, ka lielā pieprasījuma dēļ process līdz sertifikāta iegūšanai var prasīt ilgāku laiku. Lai neatkarīgās sertifikācijas iestādes, piemēram, BM Certification,  varētu veikt sertifikācijas auditu, komersantam ir jābūt parakstītam līgumam arī ar SURE un ir jāiegūst savs SURE reģistrāciajs numurs, kuru izsniedz shēmas turētājs Vācijā.

Mēs aicinām sekot SIA Rēzeknes siltumtīkli labajam piemēram un neatlikt sertifikāciju. Novēlota rīcība komersantiem un viņu klientiem radīs papildus izmaksas, kas radīsies emisijas kvotu iegāžu ziņā un tas savukārt nozīmēs to, ka pieaugs cena siltumenerģijai.

Apsveicam SIA Rēzeknes siltumtīkli ar apjomīgo paveikto darbu un iegūto SURE sertifikātu!

 

Foto: No kreisās puses darba drošības speiciāliste/vides inženiere Olga Bērtule, valdes loceklis Guntis Gailums un ražošanas direktors Ģirts Bodžs.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!