BM CertificationPar BM Certification
Objektivitātes politika

Objektivitātes politika

BM Certification ir neatkarīga sertifikācijas iestāde, kas darbojas pēc neietekmējamības principiem, ievērojot objektivitātes politiku. Tā nodrošina objektivitāti, pārredzamību un neatkarību visās mūsu darbībās. Objektivitātes politika ir kā apliecinājums, ka BM Certfication lēmumus pieņem neatkarīgi un godīgi, tādējādi sniedzot pārliecību ieinteresētām personām, ka tās var paļauties uz BM Certification darbību godīgumu.

Objektivitātes politika

BM Certification politika ir izstrādāta tā, lai izvairītos no iespējamiem interešu konfliktiem.

BM Certification sadarbības partneru objektivitātes politika:

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Kontaktpersona

Vai uzņēmums jau ir sertificēts vai ir bijis sertificēts?

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Vai Jūsu uzņēmuma darbība ir saistīta ar pakalpojuma sniegšanu vai produkta nogādāšanu/ apkalpošanu klienta teritorijā?

Cik uzņēmumam ir atrašanās vietas (teritorijas, adreses)?

Uzņēmuma kopējais darbinieku skaits

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Saņemt konsultāciju

Sūti mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!