BM CertificationKoka māju būvkomplektu sertifikācija
ETA Eiropas tehniskais novērtējums

ETA Eiropas tehniskais novērtējums

Eiropas Parlamanta un  Padomes regula Nr. 305/2011  nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus Eiropas savienībā. Būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību novērtēšanai jāizmanto saskaņotās tehniskās specifikācijas. Saskaņotas tehniskās specifikācijas ir saskaņoti standarti un Eiropas novērtējuma dokumenti. Visiem būvizstrādājumiem, kas atbilst saskaņotiem standartiem ir obligāta CE marķēšāna. Uzliekot būvizstrādājumiem CE zīmi, ražotājs uzņemas atbildību par šo izstrādājumu atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Saskaņotie standarti neaptver pilnībā visus iespējamos būvizstrādājumus. Jauno, inovatīvo vai grūti standartizējamo būzviztrādājumu ražotājiem arī ir iespēja iegūt tiesības marķēt savu produktu ar CE zīmi. Šādiem ražotājiem ir jāizvēlās Eiropas tehniskās novērtējuma (European technical assessment – ETA) ceļš. Būvizstrādājumiem, kuriem nav izstrādāts saskaņotais standarts CE marķēšāna nav obligāta.

ETA Eiropas tehniskais novērtējums

Kas ir Eiropas tehniskais novērtējums (ETA)?

Eiropas tehniskais novērtējums (ETA) ir dokumentārs būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību novērtējums saistībā ar tā būtiskajiem raksturlielumiem, kas atbilst attiecīgajam Eiropas novērtējuma dokumentam. Eiropas novērtējuma dokuments nosaka novērtēšans metodes.

Eiropas tehniskā novērtējuma laikā būvizstrādājumam tiks noteiktas un novērtētas ne tikai tā būtiskās ekspluatācijās īpašības, bet arī ražošanas kontroles sistēma. Tādā veidā ražotājs varēs uzņemties atbildību par deklarētām ekpluatācijas īpašībam un būt pārliecināts par to namainīgumu katrai saražotai produkcijas partijai.

Eiropas tehniskā novērtējuma dokumentā būs aprakstīts būvizstrādājums, tā būtiskās ekspluatācijas īpašības un tā pielietojums. Šis dokuments ir līdzvērtīgs pamats  būvizstrādājuma CE marķēšanai kā saskaņotais standarts. Atšķirībā no saskaņotiem standartiem ETA izstrādā konkrētam ražotājam konkrētajā vietā un tas attiecās tikai uz to ražotāju kuram novērtējums ir izstrādāts.

Kā veikt Eiropas tehnisko novērtējumu?

Lai veiksmīgi tiktu veikts Eiropas tehniskais novērtējumums un iegūtas tiesības savu būvizstrādājumu marķēt ar CE zīmi, uzņēmumam ir nepieciešams nodrošināt būvizstrādājumu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 305/2011 un atbilstošā Eiropas novērtējuma dokumenta (EAD) prasībām.

Eiropas tehniskos novērtējumus atļauts veikt tikai paziņotām Tehniskā novērtējuma institūcijām (Technical assessment body – TAB), kas ir Eiropas Tehniskā novērtējuma organizācijas (EOTA) biedrs.

BM Certification, akreditēta sertifikācijas iestāde un vienīgā Tehniskā novērtējuma institūcija Latvijā, var veikt Jūsu produktu Eiropas tehnisko novērtējumu.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu tiešsaistē.

Kādēļ nepieciešams veikt Eiropas tehnisko novērtējumu?

Eiropas tehniskais novērtējums sniedz garantiju ka produkta būtiskās ekspluatācijas īpašības un ražošanas kontroles sistēma ir novērtēti ar Tehniskās novērtēšanas institūciju.

Veicot Eiropas tehnisko novērtējumu, tiks:

  • nodrošināta ražošanas kontroles procesu sistēmas ieviešanas novērtēšana;
  • sertificēts ražošanas process un tā būtiskās ekspluatācijas īpašības, kā arī nodrošināta produkta veiktspējas parametru pieejamība;
  • palielināta uzņēmuma konkurētspēja tirgū, iegūstot tiesības izmantot CE marķējumu produktam un ļaujot produktu bez šķēršļiem izplatīt Eiropas iekšējā tirgū;
  • iegūtas tiesības izstrādāt Ekspluatācijas īpašību deklarāciju (Declaration of performance – DoP);
  • apliecināts, ka uzņēmuma produkti atbilst Eiropas Savienības likumdošanai un atbilstošā EAD prasībām;
  • nodrošināta uzticama akreditētas trešās puses dokumentācija par būvizstrādājuma būtiskajiem ekspluatācijas īpašībām, kas salīdzināmi visā Eiropā.

 

N.B. ETA tiek izsniegta tikai pēc ražotāja pieprasījuma. Svarīgi zināt, ka ETA izmantošana nav izvēles iespēja, ja ražotājs tirgū laiž būvizstrādājumu, par kuru ieguvis ETA. Tādā gadījumā ir pienākums sastādīt Ekspluatācijas īpašību deklarāciju (DoP) un produktam piestiprināt CE marķējumu.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Kontaktpersona

Vai uzņēmums jau ir sertificēts vai ir bijis sertificēts?

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Vai Jūsu uzņēmuma darbība ir saistīta ar pakalpojuma sniegšanu vai produkta nogādāšanu/ apkalpošanu klienta teritorijā?

Cik uzņēmumam ir atrašanās vietas (teritorijas, adreses)?

Uzņēmuma kopējais darbinieku skaits

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Saņemt konsultāciju

Sūti mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!