BM CertificationJaunumi
Ir apstiprināta ISCC EU atzīšana saskaņā ar RED II

Ir apstiprināta ISCC EU atzīšana saskaņā ar RED II

3. februārī ES (Eiropas Savienības) Biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo un biomasas kurināmo ilgtspējības komiteja apstiprināja ISCC EU un 12 citu brīvprātīgo shēmu atzīšanu saskaņā ar RED II. ES valstu brīvprātīgās shēmas un nacionālās shēmas apliecina, vai biodegviela atbilst ES ilgtspējības kritērijiem.

 

Ir apstiprināta ISCC EU atzīšana saskaņā ar RED II

Tādējādi shēmas sniedz pārliecību, ka

  • šo degvielu izejvielu ražošana nenotiek uz zemes ar augstu bioloģisko daudzveidību
  • zeme ar lielu oglekļa daudzumu nav pārveidota šādai izejvielu ražošanai
  • biodegvielas, bioloģiskā šķidrā kurināmā un biomasas degvielas ražošana nodrošina pietiekamu siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu

Vairākās shēmās ir ņemti vērā arī papildu ilgtspējības aspekti, piemēram, augsne, ūdens, gaisa aizsardzība un sociālie kritēriji. Sertifikācijas procesā ārējais auditors pārbauda visu ražošanas ķēdi no lauksaimnieka, kurš audzē izejvielas, līdz biodegvielas ražotājam vai tirgotājam.

Shēmas ir izstrādātas un darbojas privāti, taču Eiropas Komisija tās var atzīt par pamatoti likumīgām.

Atjaunojamās enerģijas direktīva – (EU) 2018/2001, (REDII) – radīja vienotu ietvaru atjaunojamās enerģijas ražošanas veicināšanai ES, un noteica saistošu mērķi 32 % apmērā no atjaunojamiem avotiem iegūtas enerģijas kopējai daļai ES enerģijas bruto galapatēriņā 2030. gadā.

2020. gada janvārī Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju par Eiropas zaļo kursu (European Green Deal), uzsverot nepieciešamību pēc vērienīgākas rīcības, lai risinātu klimata pārmaiņu problēmas un sasniegtu vides mērķus. Rezolūcijā tika uzsvērta enerģētikas būtiskā nozīme pārejā uz ekonomiku ar nulles siltumnīcefekta gāzu emisijām un jo īpaši enerģētikas sistēmas dekarbonizācijas nozīme. Šo iemeslu dēļ rezolūcija aicināja pārskatīt RED saskaņā ar jaunajiem klimata mērķiem, nosakot jaunus saistošus pienākumus atsevišķām dalībvalstīm (kas nebūtu zemāki par ES 2020 mērķiem).

Kāpēc sertificēties pēc ISCC sistēmas?

ISCC sistēmas sertifikācija palīdz ražotājiem uzņemties atbildību un samazina uzņēmumu risku radīt videi kaitīgus procesus. Sertifikācija ir uzticama metode, kas palīdz klientiem atpazīt, kuri uzņēmumi nodrošina ilgtspējīgu lauksaimniecības izejvielu piedāvājumu.

Sertificējot ISCC sistēmu tiks:

  • veicināta siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšana;
  • nodrošināta ilgtspējīga zemes izmantošana;
  • sniegta pārliecība partneriem un klientiem, ka Jūsu uzņēmums ražo un tirgo ilgtspējīgus produktus;
  • veicināta dabiskās biosfēras aizsardzība;
  • nodrošināta sociālā ilgtspēja.

BM Certification nodrošina sertifikācijas pakalpojumus plašam lauksaimniecības izejvielu klāstam, kā arī veicam trešās puses auditus klātienē (saimniecībā), kas ļauj Jūs atzīt tirgū kā ISCC pārbaudītu piegādātāju. BM Certification to dara saskaņā ar ilgtspējas sertifikācijas shēmu – ISCC PLUS un ISCC EU sertifikācijas kritērijiem. Integrēto shēmu auditi ļauj mums veikt novērtējumu abām shēmām vienā auditā un izsniegt sertifikātus, atbilstoši Jūsu tirgus prasībām.

ISCC EU attiecas uz visu veidu lauksaimniecības un mežsaimniecības izejvielām, lauksaimniecības atkritumiem un atliekām, biogāzi un aļģēm.

ISCC PLUS attiecas uz visu veidu lauksaimniecības un mežsaimniecības izejvielām, lauksaimniecības atkritumiem un pārstrādes atlikumiem.

Sazinieties ar BM Certification, lai uzzinātu, kā Jūs varat veicināt savu produktu uzticamību tirgū, nodrošinot atbilstību ISCC prasībām.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!