BM Certification
Bīstamo iekārtu inspicēšana

Bīstamo iekārtu inspicēšana

Kravas celtņu inspicēšanas laikā neatkarīga inspicēšanas institūcija pārbauda celšanas iekārtu spēju pildīt tām paredzētās funkcijas, neapdraudot cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu. Rezultātā tiek iegūta nepieciešamā informācija celšanas iekārtu tālākai ekspluatācijai un uzturēšanas remontdarbu plānošanai. Tādējādi tiek nodrošināta Ministu kabineta noteikumu Nr.113 izpilde, kā arī sniegta pārliecība, ka celšanas iekārta neapdraud cilvēku dzīvību un veselību, kā arī apkārtējo vidi un citas iekārtas.
Kravas celtņu inspicēšana – tehniskā pārbaude
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Kontaktpersona

Vai uzņēmums jau ir sertificēts vai ir bijis sertificēts?

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Vai Jūsu uzņēmuma darbība ir saistīta ar pakalpojuma sniegšanu vai produkta nogādāšanu/ apkalpošanu klienta teritorijā?

Cik uzņēmumam ir atrašanās vietas (teritorijas, adreses)?

Uzņēmuma kopējais darbinieku skaits

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Saņemt konsultāciju

Sūti mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!